Welkom Den Haag Tegen Geweld | Haagse sympatisanten. | Haagse politieke partijen | Haagse Raadsleden | Haagse Wethouders | Burgemeester Deetman | Nieuw Geweld in Den Haag | Aktie om het geweld te keren | Terra College 13 januari 2004 | Monumenten in beeld | Gastenboek | Ingezonden reactie | DiscussieForum. | Evenementen | Dieptepunten 2004-2005-2006-2007 | Politiek en Geweld. | School en Geweld. | Ontwikkelingen en Geweld. | Vertrouwen in Rechtssysteem | Strafmaat | Staat van het Recht | Bovenkamers Cellentekort | Herdenkingsbijeenkomsten.

Den Haag Tegen Geweld.

Digitaal stadsmonument Tegen Geweld

 

Meten is weten #

Op Hoe Veilig Is Mijn Wijk de criminaliteitscijfers voor Den Haag, uitgewerkt per buurt.

Hagenaar voelt zich veilig in zijn buurt

Door MARC KONIJN
DEN HAAGADHC 16.12.07 De bewoners van Den Haag vinden hun buurt schoner, veiliger en prettiger geworden.
De stad krijgt een 7,1 als rapportcijfer, een lichte verbetering (7,0) ten opzichte van drie jaar geleden.

Er is minder ergernis over hondenpoep, zwerfvuil en graffitti. Ook is de wijk veiliger geworden. Het aantal vernielingen aan auto’s is sterk afgenomen, net als het aantal diefstallen uit auto’s. De overlast en verloedering daalt relatief sterker in de zwakke wijken in de stad.

Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor Den Haag 2007. Dat is een grootschalige enquête die eens in de drie jaar wordt gehouden. Daarin wordt onderzocht hoe de bewoners van Den Haag denken over de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. De steekproef werd gehouden onder ruim achtduizend Hagenaars en is voor de zesde keer gedaan.

De Hagenaar ondervindt steeds minder overlast, blijkt uit de monitor. Een op de vier Hagenaars heeft de laatste tijd bijvoorbeeld te maken gehad met diefstal of vernieling aan de auto. Drie jaar geleden was dat nog één op de drie. Fietsdiefstal is gedaald van 40 naar 25 procent.

De verloedering in de buurt (hondenpoep, zwerfvuil, graffiti) neemt af, vooral in Scheveningen, én in de zwakke wijken (Centrum, Laak en Escamp); de rest van de stad blijft op dit punt stabiel. De zwakke wijken lopen hierdoor iets in op de goede wijken in de stad.

Dat komt ook tot uitdrukking in het rapportcijfer. Het Centrum krijgt van de bewoners een 6,6 (in 2004 een 5,9), Escamp een 6,7 (was 6,3) en Laak een 6,1 (was 5,8). In de rest van de stad is het cijfer stabiel. In Leidschenveen en Ypenburg neemt het woongenot juist af: dit jaar een 7,4, waar eerder een 7,9 werd gegeven. Het Centrum en Laak zijn ook de stadsdelen waar de meeste vrijwilligers zich inzetten voor hun wijk: 27 en 24 procent van de bewoners. In Leidschenveen is dat maar 19 procent. Scheveningen lijkt de beste plek om te wonen (7,8), het stadsdeel Laak de slechtste (6,1). 88 procent van de Hagenaars zegt tevreden te zijn over zijn eigen buurt.

 

 

                                                                                  logo veiligheid

Den Haag moet veiliger worden. Minder criminaliteit en overlast en een veiliger gevoel in de stad. Voor de gemeente is dit prioriteit nummer één. Het plan 'Een veilig Den Haag: een opdracht aan alle Hagenaars' is de basis van de aanpak van onveiligheid. Op deze pagina's leest u hoe Den Haag werkt aan veiligheid.
Veiligheidsplan
In het plan 'Een veilig Den Haag: een opdracht aan alle Hagenaars' heeft de gemeente beschreven wat de doelstellingen zijn en hoe zij die gaat bereiken. Die aanpak is met samenwerkingspartners in de stad opgesteld en overlegd met inwoners en maatschappelijke organisaties. Bekijk hier het veiligheidsplan of lees de samenvatting. MEER

Voortgangsrapportage veiligheid 2003
Samenvatting 'Een veilig Den Haag'
'Een veilig Den Haag: een opdracht aan alle Hagenaars'
logo veiligheid
Zes prioriteiten
Het veiligheidsbeleid van de gemeente Den Haag telt zes topprioriteiten. Door deze keuze te maken pakt Den Haag onveiligheid in de kern aan en zet zij geld en menskracht zo effectief mogelijk in. MEER

Jeugdcriminaliteit
Drugsoverlast
Geweldsdelicten
Onveiligheid in de openbare ruimte
Handhaving, toezicht en controle
Waarden en normen in het publieke domein
handhaver
Hotspots
Hotspots zijn plekken in de stad waar al langere tijd sprake is van veel criminaliteit en overlast. Den Haag wil deze plekken gericht en intensief aanpakken. Lees hier wat die aanpak inhoudt en welke plekken zijn aangewezen als hotspot. MEER

Eerste rapportage: aanpak hotspots ligt op koers
Wat zijn hotspots?
Hotspots per stadsdeel
handtasje
De aanpak van veelplegers
In Den Haag zorgt een kleine groep criminelen voor veel overlast. Deze groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de criminaliteit, bijna tweederde van het totaal. MEER

Veilig Ondernemen
Ondernemers, politie en gemeente streven er samen naar om voor half oktober 2004 het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in de Haagse binnenstad te verwerven. MEER

De Haagse Heldenprijs 2004: straatvertegenwoordigers Laak Centraal
Burgemeester Deetman heeft maandag 5 april de winnaar van de Haagse Heldenprijs 2004 bekend gemaakt. De straatvertegenwoordigers uit Laak Centraal kregen de meeste stemmen in de publieksstemming voor hun idee voor het verbeteren van de veiligheid in de wijk. MEER

voorzijde aanmeldingsformulier
 
 
 
 
 

Zie ook:
Beleid
Dat zien we graag in Den Haag
Grotestedenbeleid
Overige
Openbaar Ministerie
Politie Haaglanden


 Paginagegevens: 
 Pag.nr.= 26052;
 Red.nr.= 162;
 Email = veilig@bsd.denhaag.nl;
 Categorie = 65, Plannen_en_projecten, ;
 Stijl = 15; 
 Update= 24-06-2004 12:26
  

Groot onderzoek problemen grote steden

Er komt een groot wetenschappelijk onderzoek naar de problemen van grote steden als Den Haag. De onderzoekers gaan vernieuwende oplossingen zoeken voor bijvoorbeeld onveiligheids-gevoelens van mensen. Het is voor het eerst in twintig jaar dat er zo'n brede studie wordt gemaakt van grote steden. De Haagse burgemeester Deetman hoopt dat het ook raadsels als de toename van het vuil op straat worden opgelost. Het onderzoek duurt vier jaar en kost 26 miljoen euro. 2003

Spoorwijk: digitaal monument tegen geweld
woensdag 9 april 2003

DEN HAAG - De Haagse Spoorwijk wil een digitaal monument tegen geweld oprichten. Ook andere wijken en steden kunnen zich bij de website aansluiten. Het monument op internet moet een ontmoetingsplaats worden voor mensen die zich zorgen maken over de verdraagzaamheid in de samenleving. De iniatiefnemers hebben verder de derde vrijdag in september uitgeroepen tot nationale Dag tegen Geweld.

 contact; tegengeweld@denhaagsweb.nl

Laatste wijziging op: 23-12-2007 14:24