Welkom Den Haag Tegen Geweld | Haagse sympatisanten. | Haagse politieke partijen | Haagse Raadsleden | Haagse Wethouders | Burgemeester Deetman | Nieuw Geweld in Den Haag | Aktie om het geweld te keren | Terra College 13 januari 2004 | Monumenten in beeld | Gastenboek | Ingezonden reactie | DiscussieForum. | Evenementen | Dieptepunten 2004-2005-2006-2007 | Politiek en Geweld. | School en Geweld. | Ontwikkelingen en Geweld. | Vertrouwen in Rechtssysteem | Strafmaat | Staat van het Recht | Bovenkamers Cellentekort | Herdenkingsbijeenkomsten.

www.groenlinksdenhaag.tegengeweld.nl

GroenLinks eist uitleg over inval Den Haag
donderdag 5 mei 2005 Westsite

DEN HAAG - GroenLinks wil dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer uitleg geeft over de inval in het Laakkwartier in Den Haag in november. De inval was in de Antheunisstraat. De inlichtingendienst AIVD zou over relevante informatie hebben beschikt die niet bekend was bij de politie in Den Haag. Vijf politieagenten raakten in november gewond toen twee verdachten handgranaten naar de politie gooiden. Burgemeester Deetman maakte zich na de inval boos, omdat de Haagse politie niet geinformeerd was door de AIVD. Deetman wil een onafhankelijk onderzoek en wordt gesteund door GroenLinks.

VVD wil voor Hagenaars: Meer veiligheid, minder verloedering en betere dienstverlening

Den Haag 28.10.04  - VVD-fractievoorzitter Sander Dekker belichtte vandaag tijdens de algemene beschouwingen in de Haagse gemeenteraad drie hoofdthema’s: veiligheid, verloedering en dienstverlening. Dit zijn de onderwerpen waarin Hagenaars volgens hem en zijn fractie het meest geïnteresseerd zijn.

Ten aanzien van veiligheid constateren de liberalen weliswaar verbeteringen, maar er is nog genoeg te doen. Welzijn kan hierbij een belangrijke rol spelen, door beter in te spelen op de verlangens van Hagenaars en hun bestuur. Een grondige evaluatie van het welzijnswerk, betere samenwerking met andere maatschappelijke instanties als politie, scholen en jeugdzorg en afschaffing van administratieve regels, dragen hieraan bij. Op die wijze kan meer tijd worden besteed aan jongeren die op het verkeerde pad dreigen te raken. De Hagenaar wil zo veel mogelijk waar en welzijn voor zijn geld. Welzijnswerk dient daadwerkelijk te werken en liefst meetbaar effect te sorteren. Daarnaast bepleit de VVD een apart fonds ter stimulatie van nieuwe ideeën van particulieren voor het welzijnswerk. Om het welzijnswerk te stimuleren werden verscheidene moties ingediend.

De verloedering op straat, één van de grootste ergernissen van Hagenaars, dient o.a. te worden bestreden door zogeheten brandpanden, ‘rotte kiezen’ en aftakelende winkelstraten op orde te brengen. Zo kunnen de liberalen het aan buurtbewoners niet uitleggen dat er in de Noorderbeekdwarsstraat een huis is dat al vijftien (!) jaar geleden is uitgebrand en nu nog steeds leegstaat. Je zal er maar tegenaan moeten kijken. Voor de aanpak van buurtwinkelstraten wil de VVD jaarlijks 1 miljoen euro vrijmaken. Deze straten vervullen een belangrijke en beeldbepalende rol in de buurt. Voorts vinden de liberalen dat de Heesterbuurt, Stationsbuurt en de Rivierenbuurt al in 2005 opgeknapt moeten worden uit stadsvernieuwingsgelden. In het bijzonder inwoners van de Heesterbuurt hebben geïnvesteerd in hun eigen leefomgeving en de gemeente dient de bij hen gewekte verwachtingen na te komen.

Een goede dienstverlening is een andere hartenwens van Hagenaars. Eén centraal telefoonnummer, bijvoorbeeld 0900-070 kan hierbij helpen. Nu is er in het telefoonboek anderhalve pagina gewijd aan telefoonnummers van de gemeente Den Haag: het zijn er honderden! Leuk voor de KPN, maar minder leuk voor de Hagenaar, die even snel iets wil checken bij de gemeente. Ook dient de gemeente ’s avonds en in het weekeinde bereikbaar te zijn voor de koning klant van de gemeente: de Haagse burger.

Klik hier voor de complete tekst van de algemene beschouwingen en de moties

CDA organiseert debat veiligheid

maandag 4 oktober 2004, Residentie.net

Het CDA Den Haag organiseert maandag 11 oktober een discussieavond over veiligheid. Twee partijleden, de Haagse wethouder Wilbert Stolte en Kamerlid Sybrand van Haersma Buma, willen over dit thema debatteren met inwoners van het stadsdeel Centrum.

Hoewel de concrete cijfers de laatste jaren een daling laten zien, voelen veel inwoners van de binnenstad zich niet erg veilig in hun omgeving. De leefbaarheid van de buurt lijdt hieronder en de sfeer van onveiligheid heeft ook zijn weerslag op het hele maatschappelijke klimaat.

Centraal bij de discussie maandagavond staat de vraag of we het moeten hebben van een 'zero tolerance'-beleid, of maar moeten leren leven met het verschijnsel kleine criminaliteit.

Zowel CDA'ers als andere Hagenaars zijn welkom op deze avond in Brasserie Babbilage, Muzenplein 14 te Den Haag.
Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

PvdA

PvdA onderzoekt veiligheid Den Haag
maandag 4 april 2005 WestSite

DEN HAAG - Een aantal Tweede Kamerleden van de PvdA is begonnen aan een onderzoek naar de veiligheid op straat in Den Haag. Ze praten met de plaatsvervangend korpschef van de politie Haaglanden.
Op het programma staan verder een bezoek aan bewonersorganisaties en een patrouille met het Buurt Interventie Team door de wijk Morgenstond. De PvdA zal in totaal zeventien steden bezoeken om een indruk te krijgen van de veiligheid op straat.
De partij wil weten wat de Haagse politiek kan doen voor de buurten. De resultaten van het onderzoek komen in een manifest dat op 20 juni gepresenteerd zal worden.

PvdA onderzoekt op dit moment de Hot Spots

http://www.denhaag.pvda.nl//raadsfractie/tineke/tineke_hotspots.htm

PvdA  afdelingsbestuur  Den Haag

Afschuw en verslagenheid naar aanleiding van de doodgeschoten leraar op 13 januari 2004

De 49-jarige onderdirecteur en biologieleraar Hans van Wieren van het Terra college is door een leerling doodgeschoten.

Hier past alleen afschuw en verslagenheid en diep medelijden met de nabestaanden.

Voor meer informatie zie http://www.d66zoetermeer.nl/

willem

Reacties

Hot Spots, Alarmkoorden en onnodige slachtoffers
gepost op: woensdag 14 januari 2004 - 01:06:45

Onlangs werden we nog geconfronteerd met het Alarmkoord gedragen door leerkrachten. De gebeurtenis van vandaag drukt ons aan weer op de harde feiten van de Werkelijkheid. En het jaar 2004 is maar net begonnen. Hebben we al een werkgroep Geweld ??? Ja of nee !!! Ik meld mij alvast aan. Als leidraad heb ik reeds klaar liggen het Veiligheidsplan Den Haag.

 


Laatste wijziging op: 05-05-2005 20:43