Welkom Den Haag Tegen Geweld | Haagse sympatisanten. | Haagse politieke partijen | Haagse Raadsleden | Haagse Wethouders | Burgemeester Deetman | Nieuw Geweld in Den Haag | Aktie om het geweld te keren | Terra College 13 januari 2004 | Monumenten in beeld | Gastenboek | Ingezonden reactie | DiscussieForum. | Evenementen | Dieptepunten 2004-2005-2006-2007 | Politiek en Geweld. | School en Geweld. | Ontwikkelingen en Geweld. | Vertrouwen in Rechtssysteem | Strafmaat | Staat van het Recht | Bovenkamers Cellentekort | Herdenkingsbijeenkomsten.

Raadsleden.

 

PvdA: Meldpunten van geweld in de openbare ruimte

PvdA: Meldpunten van geweld in de openbare ruimte
Do 2 aug 2007 - Marieke Bolle en Taetske van der Reijt

De PvdA-fractie in Haagse gemeenteraad wil dat zo snel mogelijk wordt begonnen met het openen van OK-punten in Den Haag. OK-punten zijn openbaar toegankelijke herkenbare lokaties zoals horeca, winkels of wijkgebouwen waar slachtoffers en getuigen van geweld op straat terecht kunnen. De medewerkers krijgen een speciale training zodat ze weten hoe ze slachtoffers en getuigen moeten opvangen. Naast deze ‘opvangfunctie’ geven de OK-punten ook een belangrijk signaal af: bij geweld op straat sta je er niet alleen voor. De OK-punten krijgen een goed-zichtbaar uithangbord en door middel van een publiciteitscampagne wordt het bekend gemaakt onder de Haagse bevolking.

VVD wil video-opnames van agressieve nieuwjaarsklanten

02-01-07 19:00

 WestSite DEN HAAG - De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie wil dat mensen die zich misdragen tijdens nieuwjaar voortaan op video worden opgenomen.

Hiertoe dienen volgens de liberalen hulpverleningsvoertuigen van politie en brandweer met camera’s te worden uitgerust. Met behulp van regionale opsporingsprogramma’s kunnen agressieve nieuwjaarsklanten dan vaker in de kraag worden gevat. 

Afgelopen jaarwisseling zijn ruim 150 aanhoudingen verricht. De VVD-fractie wil van burgemeester en wethouders weten of zij het VVD-idee steunen.

Preventief fouilleren gaat toch door

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad gaat toch akkoord met het voorstel van burgemeester Deetman om bij wijze van proef bij haltes van tramlijn 9 en...

...in een ruim gebied rondom station Hollands Spoor een aantal maal preventief fouilleren mogelijk te maken.

Tijdens een eerdere vergadering, bleek de PvdA grote moeite te hebben met de plannen, vooral om bij de tramhaltes te fouilleren. De sociaal-democraten vonden onder meer dat er te vaak in een te lange periode een actie mocht worden gehouden. Daarnaast had ook een onafhankelijke adviescommissie bezwaar tegen fouilleren bij de haltes.

Burgemeester Deetman beloofde daarom dat de periode wat korter wordt - drie maanden - en er eerst één of twee acties komen. Als blijkt dat er dan geen wapens worden gevonden, stopt het preventief fouilleren. Bovendien gaat hij nadenken over hoe hij beter met de adviescommissie kan communiceren.

PvdA’er Baldewsingh is blij met die toezeggingen. „Hiermee kunnen wij leven, zij het schoorvoetend. Preventief fouilleren is een zwaar instrument, daarom moeten we voorzichtig zijn met het inzetten ervan.”

De andere coalitiepartijen - VVD en CDA- zijn enthousiaster, evenals ChristenUnie-SGP, die ook voorstemde. De toezeggingen van Deetman overtuigden de oppositiepartijen niet.

Agressie tegen bestuurders niet adequaat aangepakt 
Binnenlands Bestuur 09/02/2005

De aanpak van geweld tegen gemeentebestuurders zit nog in de fase van stroperige beleidsvoornemens. Maar de belangstelling voor het thema groeit, aldus bestuurder Herman van de Wind van CNV Publieke Zaak.

Deze vakbond kaartte het probleem van agressie tegen burgemeesters en wethouders afgelopen zomer aan na een alarmerende steekproef. Daaruit bleek dat veel gemeentebestuurders te maken hebben met verbale, schriftelijke of fysieke bedreigingen. Het thema is nog steeds actueel. Vorige week werd een wethouder van de gemeente Mierlo een kwartier lang gegijzeld door een boze klant van de sociale dienst. Burgemeester Ank Bijleveld van de gemeente Hof van Twente krijgt sinds afgelopen weekeinde beveiliging na ernstige bedreigingen door een woonwagenbewoner die net vrij is na bijna vijf jaar gevangenisstraf. En afgelopen maandag kreeg een 61-jarige Fries een boete van zeshonderd euro voor het schriftelijk bedreigen van twee burgemeesters.

‘Minister Remkes van Binnenlandse Zaken erkent gelukkig dat er echt wat aan de hand is’, stelt Van de Wind vast. ‘Het ministerie wil er ook over doorpraten met de bonden. De vraag is alleen: hoe geef je dit onderwerp handen en voeten? Er is nog geen notitie, brochure of set met aanbevelingen, maar er gaat zeker iets komen. Het zit nog in de fase van stroperige beleidsvoornemens.’

Er zijn ook plannen voor een brede campagne om geweld tegen openbare ambtsdragers aan de kaak te stellen. ‘Beroepsgroepen als buschauffeurs en brandweerlieden hebben er ook mee te maken. En vorige week werd uit een onderzoek duidelijk dat agressie en bedreigingen in het onderwijs ook een groeiend probleem vormen. Er ligt al veel onderzoeksmateriaal en de kunst is om nu alles wat we weten handig in te zetten. Betrokkenen twijfelen over het nut van een brede Postbus 51-campagne. Er wordt dus al wel goed over nagedacht’, concludeert Van de Wind.

CDA Den Haag: 'handen ineen voor veiligheid'
vrijdag 7 januari 2005 WestSite

DEN HAAG - Politie, HTM en particuliere beveiligingsbedrijven moeten beter samenwerken om de veiligheid in de binnenstad te vergroten. Dat vindt de Haagse CDA-fractie. De partij wijst daarbij naar een project in Rotterdam, waar een dergelijke intensieve samenwerking al bestaat. Volgens het CDA kunnen particuliere beveiligingsbedrijven een belangrijke aanvulling zijn op de totale aanpak van bijvoorbeeld veelplegers. Dat bedrijven daarmee het publieke domein betreden vindt het CDA geen probleem. De partij is ervan overtuigd dat de politie toch de regie in handen zal blijven houden.

Haagse gemeenteraad bezorgd om radicale moslimjongeren

Den Haag WestSite 17.11.04 - Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen om radicale jongeren bij moskeeen in Den Haag. Tenminste drie radicale moslimjongeren komen er bij verschillende Marokaanse moskeeen in Den Haag niet meer in. Ze verweten de imams tijdens de dienst niet de ware islam te prediken. De Al Islam Moskee schakelt zelfs de politie in als de jongeren bij de moskee worden gezien. Burgemeester Deetman maakt zich geen zorgen over de jongeren. Hij vindt dat de gemeente zich niet moet bemoeien met wat er in de moskee gebeurt. De VVD en de Christenie zijn het niet met Deetman eens. De partijen vinden dat de gemeente moet weten wie die jongeren zijn en wat ze roepen. De PvdA vindt net als Deetman dat de gemeente zich niet moet bemoeien met wat er in Moskeeen gebeurt. De PvdA gaat ervan uit dat de AIVD radicale jongeren in de gaten houdt.

Gebruiksruimte in de Schilderwijk voor drugverslaafden. www.vennepark.nl

Op dit momenet loopt er in de gemeenteraad een zeer emotionele discussie over de vestiging van een opvangruimte voor drugsverslaafden nabij het kinderrijke van der Vennepark.  In de directe nabijheid zijn ook nog eens 6 scholen gevestigd. Er is heden geen overlast en geweld. De bewoners vrezen dat na de vestiging het park een trekpleister zal gaan worden voor overlast en agressief gedrag en zinloos geweld. 

Lees de nieuwsberichten:

Vennegate affaire.
18/06/2004, 22:15

De burger wenst gehoord te worden. Echter om duistere redenen is de digitale spreekbuis naar de Haagse PvdA “tijdelijk” gesloten. Ik kwam vanmiddag thuis en trof tot mijn grote verbazing mijn...

 

Meldpunt Politieke Intimidatie

17/06/2004, 14:34

Dat het Dualisme nog helemaal niet goed tussen de oren zit bij de Haagse Raadsleden is inmiddels nagenoeg bekend.

 

Hoog bezoek in het van der Vennepark

12/06/2004, 15:34

Op vrijdag 11 juni kwam er geheel onverwachts uiteindelijk ook nog een delegatie van Raadsleden van de Haagse PvdA-fractie op werkbezoek naar het van der Vennepark.


Verplaatsing politiebureau van der Vennestraat.

10/06/2004, 16:00

Geachte leden van de Haagse gemeenteraad, Den Haag, 9 juni 2004 Als liefhebber van oude Historische panden in Den Haag zet ik mij in voor het behoud van het Haagse historische cultuurgoed....

 

Rapportcijfers Haagse Raadsleden 2004.

6/06/2004, 0:09

Bij de Haagse Courant is het inmiddels een vaste gewoonte geworden dat vlak voor het zomerreces ook de Raadsleden hun eindcijferlijst krijgen uitgereikt.

 

Wat valt er nog te zeggen Jetta??

5/06/2004, 3:16

Na die commissievergadering op 3 juni in het IJspaleis droop hij af naar huis. Een kater had hij er aan overgehouden.

 

De tijden veranderen, maar sommige dingen blijven.

29/05/2004, 23:36

In de loop der jaren zijn er heel wat dingen veranderd en verdwenen. Echter als de nood aan de man komt, dan komen bepaalde zaken toch weer terug.

 

Loop ook mee! Kom massaal op 2 en 3 juni!

29/05/2004, 19:02

ATTENTIE !! Protestmars Laatste mogelijkheid

De Actie Groep “Geen Drugsruimte in onze buurt” organiseert een grote loopactie naar het Binnenhof ter overhandiging van de protestbrief aan premier Balkenende.

 

Het schaamrood van Jetta.

22/05/2004, 0:03

Was bij de PvdA de kleur rood ooit het symbool van de sociale misstanden onze maatschappij dan is het nu de kleur van schaamte.

 

Geen Drugsruimte aan het van der Vennepark

3/04/2004, 2:10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attentie -- Stop Drugs--Attentie-- Stop Drugs--Attentie--Stop Drugs -- Attentie -- Stop Drug --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fractie Blog PvdA Den Haag

Online dagboek van Henk Kool en Marieke Bolle.

Horror.  

Wat bezielt zo’n jongen? Zeventien jaar, neemt een pistool mee naar school, richt op het hoofd van zijn leraar, en haalt de trekker over. Hier, in Den Haag. Een tiener, die in de kantine van zijn school zijn leraar in het hoofd schiet. Die inmiddels aan de gevolgen is overleden. Een gruwelijke gebeurtenis. Voor de nabestaanden van de leraar, voor de school, de collega’s en medeleerlingen, en uiteindelijk voor ons allemaal.

Wat kunnen wij, wat moeten wij doen om te voorkomen dat een leerling zijn leraar doodschiet? Een vraag waarvan je zou wensen dat je hem nooit zou hoeven stellen. Maar zo ver is het gekomen, op een school die wel degelijk heeft nagedacht over veiligheid. Een school die net nog de Hein Roethofprijs in de wacht heeft gesleept voor een veiligheidsproject in de trams. Die tal van veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Maar kun je je wel verweren tegen een individu, een leerling in dit geval, die door het lint gaat? Kun je nog meer doen, en ten koste waarvan?

Twee punten dringen zich aan me op. Ten eerste dit: zo’n jongen, die moet ten einde raad zijn geweest, de weg helemaal kwijt. Is er in zijn omgeving niemand geweest die dat door had? Zijn ouders niet? De rest van zijn omgeving: zijn vrienden? Zijn leraren, of zijn mentor? Zijn er ‘early warning systems’ bij een tiener die door het lint gaat, voortekenen vóór iemand tot zo’n desperate daad komt? Kan het dat niemand die opmerkt? En als dat zo is geweest, kunnen we dan niet leren, de ouders als eersten, maar ook anderen in de omgeving van zo’n jongen welke signalen een voorbode kunnen zijn van dergelijk extreem gedrag? Hoe zit het met onze ‘gevoeligheid’ voor risico’s die een wankelende geestelijke gesteldheid van mensen, kinderen, pubers in onze nabije omgeving met zich meebrengen? En als de ouders die signalen wel hebben opgemerkt en daar zelf niet mee uit de voeten konden, hebben ze dan hulp gezocht, en is die hulp ook gekomen?

En het tweede punt betreft de omstandigheden die maken dat een leerling die de weg kwijt is, zijn gruwelijke gedachten in de praktijk kan brengen. Hoe kan zo’n zeventienjarige de beschikking krijgen over een pistool? Hoe beschikbaar zijn die wapens als je klaarblijkelijk met alle gemak van de wereld in je totale verdwazing zo’n ding mee kunt nemen naar school? De gedachte dringt zich bij mij op dat sommigen zo’n ding tegenwoordig gewoon thuis in de keukenla hebben liggen. En dan weet ik het heel zeker. Dan zijn we echt de verkeerde weg ingeslagen en moeten we razendsnel terug. Hoe gemakkelijker je aan een wapen komt, des te sneller zal een roekeloze puber ten einde raad een dramatische daad stellen.

Als de school geen veilige omgeving meer is, dalen we, daar ben ik van overtuigd, verder af in een neerwaartse spiraal van onveiligheid, waarvan de terugkeer heel moeilijk zal zijn. Onderzoek zal hopelijk meer helderheid brengen in het gebeurde. Maar nu al weet ik dat we twee dingen kunnen doen: opmerkzamer zijn op de geestelijke gesteldheid van onze medemens en nog veel strenger worden op verboden wapenbezit.

Gepost door Marieke Bolle op 14-01-2004 - 17:15:06

Laatste wijziging op: 13-08-2007 23:18