Welkom Den Haag Tegen Geweld | Haagse sympatisanten. | Haagse politieke partijen | Haagse Raadsleden | Haagse Wethouders | Burgemeester Deetman | Nieuw Geweld in Den Haag | Aktie om het geweld te keren | Terra College 13 januari 2004 | Monumenten in beeld | Gastenboek | Ingezonden reactie | DiscussieForum. | Evenementen | Dieptepunten 2004-2005-2006-2007 | Politiek en Geweld. | School en Geweld. | Ontwikkelingen en Geweld. | Vertrouwen in Rechtssysteem | Strafmaat | Staat van het Recht | Bovenkamers Cellentekort | Herdenkingsbijeenkomsten.

Geweldadig Den Haag.

‘Verzuip Den Haag’

Door onze correspondent Coen van Zwol / Moskou, NRC 12 maart. In Moskou zijn gisteren zeven radicalen van de ‘Euraziatische Jeugd’ aangehouden bij een protest bij de Nederlandse ambassade. Deze beweging neemt Nederland de dood van de Servische leider Slobodan Milo*evic kwalijk en wenst Den Haag bij wijze van vergelding uit te moorden.

De ‘Euraziaten’ betoogden onder de slogan ‘Verzuip Nederland voor Slobodan’. „We wilden hard op de voordeur van uw ambassade slaan, onszelf symbolisch handboeien omleggen en daarna verhaal halen bij uw ambassadeur”, zegt hun leider Pavel Zarifoellin.

Milo*evic stierf gisteren een jaar geleden in een cel van het Joegoslavië-tribunaal. Volgens Zarifoellin hangt zijn beweging de Mongoolse krijgsethiek aan. „Als een Mongoolse soldaat bij het beleg van een stad stierf, werd de hele stad aan het zwaard geregen. Nou hebben wij niks tegen Den Haag, maar Milo*evic, onze leraar en Messias, is daar wel door artsen vermoord in opdracht van Washington. We zijn dus van plan uw dijken door te steken.”

De betoging was geen succes: Nederlandse diplomaten kwamen er vandaag pas achter dat ze überhaupt plaatshad. Volgens Zarifoellin stonden ’s ochtends bij de ambassade, tevens de residentie van de ambassadeur, zeven busjes oproerpolitie met honden te wachten. Na vier uur liet de politie hen gaan. „We hebben Milo*evic daarna op z’n Russisch herdacht. Met wodka, ja.”

De Euraziatische Jeugd volgt de extremistische filosoof Aleksandr Doegin, vroeger voorman van de radicale Nationaal-Bolsjewieken, nu dichter bij het Kremlin. Hij ziet de geschiedenis als een permanent conflict tussen de continentale en zeevarende mentaliteit. In de 21ste eeuw zijn Rusland en de VS het moderne Sparta en Athene. Zarifoellin: „Onze helden zijn Ivan de Verschrikkelijke, Lenin, Stalin en Khomeini. Allen vochten heroïsch tegen de piraten uit het Westen. Nu Poetin in zijn toespraak in München de handschoenen uittrok, kunnen wij onze president aan dit rijtje patriotten toevoegen. We moeten voor Poetin vechten, anders zit hij straks ook in het strafbankje van Den Haag.”

Opkomst en ondergang Gaslaan-boys
 
DEN HAAG Ze begonnen als kwajongens, de Marokkaanse tieners die zichzelf de Gaslaan-boys noemen. Een beetje rondhangen...
http://www.ad.nl/multimedia/archive/00063/hangjeugd_bende_van__63897h.jpg
 
 
...op de skatebaan tussen wijkpark De Verademing en de woningen en bedrijven in de Karel Roosstraat. De plek wordt door de groep omgedoopt tot Gasplein, naar de nabijgelegen Gaslaan.
http://www.ad.nl/multimedia/archive/00063/hangjeugd_bende_van__63898h.jpg

Omwonenden bekijken de jongens met argusogen. De groep komt dreigend over, zeker wanneer passanten door hen worden lastiggevallen en steentjes naar hun hoofd geslingerd krijgen. Met spuitbussen bekladden de jongeren muren rond het skatepark, de ruiten van enkele bedrijven sneuvelen.

De jongeren voelen zich sterk door zich als groep te manifesteren en zijn voor niemand bang. Als de politie klachten over hen krijgt, besluit deze de groep in de gaten te houden. Vaker dan normaal surveilleren politiemensen op de plek, ze vragen de jongeren naar hun identiteitsbewijs en proberen zo de groep in kaart te brengen. De politie registreert de gegevens van zo’n negentig, vrijwel uitsluitend minderjarige, jongens.

Ondanks de aandacht breiden de activiteiten van de groep zich uit. Auto’s en scooters gaan in vlammen op. Kelderboxen en bedrijfspanden worden opengebroken. Vanuit een wijkgebouw worden de fietsen gestolen waarop allochtone vrouwen fietsles krijgen. De ruiten van abri’s gaan aan diggelen. Voorbijgangers worden beroofd.

De misdrijven worden zo ernstig dat de politie van bureau Segbroek besluit een speciaal rechercheteam op De Verademing te zetten. Onder leiding van recherchecoördinator John Stoffer onderzoekt de politie de handel en wandel van de Gaslaan-boys. Het rechercheteam krijgt hulp van bewoners die vanuit hun flatwoningen signalementen van jongens doorgeven en foto’s maken.

Ook de jongeren zelf spelen de recherche ongewild in de kaart. Op websites poseren ze ’stoer’ met elkaar. Op sommige afbeeldingen staan de Gaslaan-boys met slag- en steekwapens. Op één foto is volgens Stoffer een vuurwapen te zien, dat later nep blijkt. De politie maakt dankbaar gebruik van de afbeeldingen op internet tijdens het in kaart brengen van de groep.

In januari volgen de eerste arrestaties, als drie jongens op heterdaad worden betrapt bij een inbraak in een boksschool achter De Verademing. Snel daarna worden meer jongens opgepakt. Tussen januari en maart worden in verband met vijftig misdrijven in totaal 25 arrestaties verricht. Slechts een van de verdachten is meerderjarig.

De meeste jongens zijn afkomstig uit de omgeving van de Paul Krugerlaan (Transvaal). Naar school gaan ze allang niet meer. Volgens Stoffer is de rust in De Verademing weergekeerd. Hij hoopt dat de jongens na een eventuele veroordeling niet terugvallen in hun oude gedrag: „We werken intensief samen met de gemeente, Bureau Jeugdzorg en de Reclassering. We moeten nu proberen ze terug naar school te krijgen.’’

Bende van tieners opgerold
 
DEN HAAG - De politie heeft 25 jongens aangehouden die tussen september en januari rond wijkpark De Verademing...
http://www.ad.nl/multimedia/archive/00063/hangjeugd_bende_van__63898h.jpg
 
 
... tientallen inbraken, straatroven, brandstichtingen en vernielingen pleegden.

De jongeren, die zichzelf de Gaslaan-boys noemen, speelden de politie ongewild in de kaart door groepsfoto’s op websites te plaatsen. Op sommige internetpagina’s staan de jongens met slag- en steekwapens. Via de sites communiceerden ze bovendien met elkaar.

De politie begon een onderzoek naar de criminele activiteiten van de groep in de wijk Regentes-Valkenbos naar aanleiding van klachten uit de buurt. Buurtbewoners voorzagen de politie van signalementen en foto’s van de jongens.

Met de 25 aanhoudingen heeft de politie zo’n 50 misdrijven opgelost. De jongeren, die tussen januari en maart werden opgepakt, hebben allemaal hun betrokkenheid bekend. De Gaslaan-boys moeten niet alleen voor de rechter verschijnen, maar ze zullen ook opdraaien voor de schade. Volgens de politie gaat het om een bedrag tussen de 50.000 en 100.000 euro.

De naam Gaslaan-boys is afkomstig van de nabij het park gelegen Gaslaan. De jongens komen overigens vrijwel allemaal uit de omgeving van de Paul Krugerlaan in Transvaal. Slechts één van de gearresteerde personen is meerderjarig. De jongens gingen niet naar school. In de wijk rond De Verademing is opgelucht gereageerd op de aanhoudingen. Volgens omwonenden is de rust weergekeerd. Ze zijn blij dat de politie werk heeft gemaakt van de klachten.

Korpschef bezorgd over veiligheid politie
DEN HAAG - WestSite 03.01.06  Korpschef Bouman van politie Haaglanden maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn politiemensen. "Het geweld tegen de politiemensen is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen", zei Bouman dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak.
Bouman gaf ook aan dat hij een zogenaamde Randstadtoelage wil voor agenten die in dat deel van Nederland werkzaam zijn. Op die manier hoopt het politiekorps meer vacatures te kunnen opvullen.

Het korps heeft een groot aantal vacatures doordat veel personeel is overgestapt naar andere diensten zoals het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en de veiligheidsdienst AIVD.

Bij de politie Hollands Midden krijgt verbetering van het imago in 2006 de hoogste prioriteit. "Ruim een derde van de bevolking is ontevreden over ons functioneren en daar krijg ik letterlijk buikpijn van'', zo zei korpschef Stikvoort in zijn nieuwjaarsspeech.

Zorgen om geweld

 

DEN HAAG - HC 03.01.06 De toename van geweld in de Haagse regio lijkt niet te stuiten. Het aantal mishandelingen en bedreigingen is de laatste jaren zo sterk gestegen dat korpschef Bouman van politie Haaglanden zich grote zorgen maakt.

 

 

Bouman zegt dat in een gesprek met deze krant. Het aantal mishandelingen en bedreigingen nam de afgelopen jaren toe van ruim ruim 3000 in 2000 tot bijna 5400 in 2004. In 2005 komt het aantal geweldsmisdrijven vermoedelijk op bijna 5700 uit.

Niet alleen het geweld tussen burgers onderling, maar ook het aantal mishandelingen van politieagenten is de laatste jaren sterk toegenomen. Wekelijks melden twee politieagenten zich ziek omdat ze tijdens hun werk letsel hebben opgelopen na een gewelddadige confrontatie met burgers.

Korpschef Bouman kaartte het probleem onlangs aan bij minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Hij zegde toe te onderzoeken of het mogelijk is hogere straffen op te leggen aan mensen die geweld gebruiken tegen de politie.

Een manier om het toenemende aantal mishandelingen en bedreigingen terug te brengen, is volgens de korpschef niet voorhanden. „We onderzoeken het fenomeen, maar een oplossing hebben we niet. Het lijkt erop dat mensen een steeds korter lontje hebben. Vooral ruzies in het verkeer leiden vaak tot geweld’’, aldus Bouman. Hij benadrukt dat de ontwikkelingen in de Haagse regio niet afwijken van de landelijke trend.

Haagse moslims waren 'met vakantie'
Haagse moslims waren 'met vakantie'
Gepubliceerd op maandag 26 december 2005
De drie mannen uit Den Haag, van wie werd gevreesd dat ze waren geronseld om te vechten voor de islam, zeggen dat ze 'gewoon met vakantie' waren.

Agenten in Azerbeidzjan hielden het drietal afgelopen week aan op een vliegveld, Nederlandse agenten begeleidden de mannen naar huis. Pas terug in Nederland begrepen ze dat rond hun vertrek veel commotie was ontstaan, zei een woordvoerder van hun moskee, As Soennah.

Ronselpraktijken
De drie, de 21-jarige Said, de 18-jarige Ramazan en hun vriend Driss, verdwenen halverwege vorige maand. De vader van Said zei een week later te vrezen dat zijn zoon was geronseld om te vechten voor de islam. Het bestuur van de moskee, die de drie regelmatig bezochten, deed aangifte bij de politie. Ze hadden niets tegen hun ouders gezegd en hun mobiele telefoons thuisgelaten.

Woordvoerder Abdul Hamid van de moskee heeft Ramazan inmiddels gesproken. "Ze dachten dat ze bij ons niet meer welkom waren door het verhaal over de ronselpraktijken. Ik heb ze gezegd dat dat juist wel zo was." Hamid weet niet zeker of ze al dan niet geronseld zijn. "Ik wou dat ik het wist. We hebben grote zorgen daarover. In het belang van de moslimgemeenschap wil ik graag weten wat er precies achter zit."

Radicaliseren uit 'onvrede'
Hamid realiseert zich dat ronselaars azen op jongeren 'die beginnen als moslim'. "Er is veel onvrede onder hen. Ze klagen erover dat ze zich buitengesloten voelen. Het is wij tegen hun, de agressors uit het Westen. Er hoeft maar iets te gebeuren en ze zijn bereid om mee te gaan."

Als het in dit geval ook ronselaars zijn geweest, werken die professioneel, constateert Hamid. "Zelfs de ouders wisten niks van hun vertrek." De moskee probeert hen ervan te overtuigen dat de weg van geweld en het doden van onschuldige burgers geen islamitische daad is, geen toegang geeft tot het paradijs. "Als onze moskees er niet zouden zijn, zou je niet drie Haagse jongens hebben maar honderden", vermoedt Hamid.

"De onvrede en woede leven, dat moet je slim bespelen. Juist de moskee kan daar een belangrijke rol in spelen."

Links:

 • Meer jongeren geronseld voor Jihad
 • Meer over de As Soennah-moskee
 • Kopje koffie bij de As Soennah-moskee
 • Een overzicht van misdrijven in huiselijke kring in de afgelopen vijf jaar.

   

  2005

  - december: Een man doodt zijn twee dochters (3 en 4,5 jaar) en zichzelf in zijn huis in Middelburg. De moeder is ten tijde van het drama niet aanwezig.

  - november: Twee Haagse kinderen worden samen met hun vader dood in een brandende auto in Holten gevonden. De twee (10 en 8 jaar) blijken eerst te zijn doodgestoken. De politie vindt de 38-jarige moeder van de kinderen en ex-echtgenote van de man doodgestoken in een woning in Den Haag.

  - oktober: Een man gooit zijn vriendin en haar 8-jarige zoon van de vijfde etage van een flat in Leidschendam en springt daarna zelf. Alle drie komen om.

  - augustus: In een woning in het Groningse Tolbert treft de politie twee dode kinderen aan. De agenten reageerden op een telefoontje van de moeder die vertelde dat een ex-vriend haar kinderen ernstig had mishandeld. De man wordt aangehouden.

  - april: Een vrouw en haar twee kinderen uit Zoetermeer worden gedood. De man en vader bekent de drie te hebben omgebracht.

  - april: Een familiedrama in Hilversum eist vijf levens. In een woning aan de Hilvertsweg worden vijf lichamen aangetroffen op de bovenverdieping. Volgens de politie heeft de man zijn vrouw en drie kinderen gedood en daarna zelfmoord gepleegd.

  - januari: Een 18-jarige vrouw uit Culemborg overlijdt, nadat zij in haar woning wordt neergestoken door haar 21-jarige broer. De politie houdt de man aan. Na verhoor bekent hij zijn daad.

  - januari: Door een steekpartij in een woning in Den Haag komt een 55-jarige man uit die plaats om het leven. De vermoedelijke dader is de 30-jarige zoon, hij meldt zich op het politiebureau. De 22-jarige broer van de verdachte raakt zwaargewond, de moeder (48) van het gezin komt er met lichte verwondingen van af. De steekpartij volgde op een ruzie tussen de gezinsleden, aldus de politie.

  - januari: De politie treft twee kinderen van 3 en 6 jaar dood aan in een woning aan de Kikkersloot in Zoetermeer. De 38-jarige moeder heeft uren eerder zelfmoord gepleegd door zich voor de trein te gooien.

  2004

  - december: In Ruurlo is in haar ouderlijke woning een 22-jarige vrouw door haar ex-man omgebracht. Ook haar moeder overlijdt later in een ziekenhuis aan haar verwondingen. De 32-jarige ex-man heeft zich kort na het misdrijf bij de politie aangegeven.

  - oktober: Een 37-jarige moeder en haar drie kinderen van 1, 2 en 12 jaar worden met ernstige steekwonden aangetroffen in en rond een woning aan de Handellaan in Naaldwijk. De moeder overlijdt in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een vierde kind, een 13-jarig meisje, is ontkomen aan het drama omdat het al naar school was.

  - mei: Drie kinderen van 5, 7 en 8 jaar oud worden door hun opa en oma vermoord aangetroffen in een woning in Berghem. De slag- en steekwonden waaraan de jongens zijn overleden, blijken te zijn toegebracht door de 36-jarige moeder. Zij heeft dezelfde dag zelfmoord gepleegd door voor een trein te springen.

  - april: Een 36-jarige inwoner van Winschoten zou met een mes zijn 23-jarige ex-vrouw en haar moeder hebben doodgestoken. De vader van zijn ex raakt zwaargewond.

  - april: Een 41-jarige vader in Zwolle doodt zijn 14 maanden oude zoontje en pleegt daarna zelfmoord. De politie vindt de lichamen nadat het jongetje niet op het afgesproken tijdstip door zijn vader was afgezet bij de moeder.

  2003

  - december: Een 30-jarige man steekt in Schiedam zijn 31-jarige vriendin en twee van haar zoontjes dood. De jongetjes zijn 5 en 9 jaar oud. Een derde zoon van elf jaar overleeft het drama.

  - oktober: Een 37-jarige oud-marinier schiet in Kerkrade zijn ex-partner, haar ouders en broer dood.

  - juni: Een 32-jarige vrouw komt om het leven in Eindhoven. Haar 13-jarige dochter raakt gewond, een 10-jarige zoontje blijft ongedeerd. De politie verdenkt de 39-jarige ex-man, die zwaargewond is door een kogel in zijn hoofd.

  - april: Een verwarde 64-jarige man uit Nootdorp steekt zijn 49-jarige vrouw dood en daarna zichzelf. De politie was op de hoogte van problemen bij het echtpaar.

  - februari: Een 27-jarige Amsterdamse wordt gearresteerd op verdenking van het doodsteken van haar dochter, moeder en nichtje. De vrouw belt zelf de politie en bekent.

  2002

  - juli: Een 35-jarige vader steekt zijn woning in Roermond in brand. Zes van zijn zeven kinderen komen om het leven. De moeder ontsnapt aan het vuur door uit een raam te springen. De man krijgt vijftien jaar cel en tbs.

  2001

  - november: Een 23-jarige vrouw komt in de Noord-Brabantse plaats Bavel door wurging om het leven. De dader, de broer van haar ex-vriend, schiet ook haar 54-jarige moeder neer. Zij overlijdt later in het ziekenhuis, de vader is lichtgewond.

  - juni: De politie vindt het levenloze lichaam van een 62-jarige vrouw in haar woning in Halfweg. Onderzoek wijst uit dat haar man haar met messteken om het leven heeft gebracht. De echtgenoot (63) zelf wordt diezelfde dag 's ochtends dood aangetroffen in een woning in Zwanenburg, waar ook het levenloze lichaam van de bewoner van het huis ligt, een 53-jarige neef van de man.

  - mei: Een 45-jarige man uit Amsterdam brengt zijn 43-jarige vrouw om het leven in hun woning in de Bijlmer. Vervolgens pleegt hij zelfmoord. Een zoon van het echtpaar vindt zijn ouders.

  2000

  - februari: Een 32-jarige inwoner van Arnhem brengt zijn enige kind, een peuter van anderhalf, om het leven en doodt daarna zichzelf. Zijn 30-jarige vriendin vindt haar partner en zoontje enige uren later in de slaapkamer van hun woning.


  Het Binnenhof in Den Haag is afgesloten door de politie. Foto WFA

  Zeven terreurverdachten opgepakt

  DEN HAAG/ROTTERDAM -15.10.05 HC Bij diverse invallen zijn gisteren zeven terreurverdachten opgepakt. Volgens justitie probeerden de verdachten aan wapens en explosieven te komen en beraamden zij terroristische aanslagen op politici en het hoofdkantoor van de AIVD.


  AD TV: Zeven terreurverdachten opgepakt

  Amateurvideo van Ricardo de Clerck (Quicktime)


  In de ban van de jihad

  ROTTERDAM - Drie maanden geleden zat hij nog op de publieke tribune van de Rotterdamse rechtbank. Samir A. (19) woonde een zitting tegen zijn vrienden van de Hofstadgroep bij. ,,Ik neem dit volk niks kwalijk,’’ vertelde hij, ,,het is onwetend.’’
  In januari 2003, hij is dan 16 jaar, komt Samir A. voor het eerst in het nieuws. Hij reist met een vriend naar Tsjetsjenië, om daar strijdende moslimbroeders te steunen.

   

  Kabinet bevreesd voor rassenrellen

  DEN HAAG | HC 06.04.05 De politie en de inlichtingendienst AIVD gaan een grootschalig onderzoek instellen naar de groei van het rechts-extremistisch geweld in Nederland. Het kabinet vreest dat aanslagen zoals de tweevoudige brandstichting op de islamitische school in Uden kunnen uitmonden in rassenrellen.

  Minister Donner van Justitie sprak dinsdag in de Tweede Kamer van een 'zorgwekkende ontwikkeling'. Hij erkende dat niet alle racistische gewelddadigheden tot dusver in de openbaarheid zijn gekomen. Gemeenten proberen extreem-rechtse incidenten uit de publiciteit te houden, zo is al eerder gebleken. Donner wil deze maand nog met een overzicht komen van alle voorvallen. Ook zal het Openbaar Ministerie (OM) met een verslag komen over de aanpak van het geweld.

  De Kamer maande het kabinet hard op te treden tegen rechts-extremisme. "We kunnen dit niet afdoen als kwajongensstreken", zei CDA-Kamerlid Sterk. Aanleiding voor het debat was de brandstichting in een islamitische school in Uden. Ook gooiden extreem- rechtse jongeren het afgelopen weekend in Venray ruiten in van een moskee, wat leidde tot gevechten met Turkse jongeren. De aanstichters van het geweld droegen kleding van het merk Lonsdale, dat vaak wordt geassocieerd met de racistische White Power- beweging.

  Volgens minister Verdonk (Integratie) wordt het echt gevaarlijk als racistisch getinte aanslagen leiden tot 'interraciaal geweld'. Ze benadrukte wel dat de 'Lonsdale- jongeren' vooralsnog geen georganiseerde groep vormen. "Ze hebben geen ideologie", aldus Verdonk. "Het zijn allemaal losse verbanden. We moeten er alles aan doen om die jongeren weer bij de les te krijgen, om ze perspectief te bieden".

  De oppositie vindt dat de regering te weinig heeft gedaan om het geweld tegen te gaan. Het is al langer bekend dat Lonsdale-jongeren voor overlast zorgen. "Als daar niets tegen gedaan wordt, gaan mensen het recht in eigen hand nemen", zei PvdA-Kamerlid Van Heemst. Volgens de LPF komt het rechts-extremisme vooral voort uit 'baldadigheid'. "Het is een reactie op links- en moslim- extremisme", aldus Herben.

   

   

  'We praten hier niet over, doen of het niet bestaat'

   

  DEN HAAG | HC 29.03.05  Chinese maffia in Den Haag? Voorzitter Kin Pin Cheung van 'De Chinese Brug', de grootste Chinese belangenbehartiger in de regio, zegt er niet warm of koud van te worden. "Ach, het bestaat al járen. Het is niet nieuw. Verwacht niet dat zoiets van invloed is binnen onze organisatie.".

  Ja, hij kent de verhalen uit de media. "Maar", benadrukt hij, "Chinezen in het algemeen stellen bemoeienis niet op prijs. We praten hier niet over. Doen net of het niet bestaat, het is bijna net zo'n taboe als seks vroeger was. Wij doen hier nul-komma-nul mee. Bovendien gaat het om een kleine groep en zijn het echt niet alleen Chinezen die zich inlaten met maffiapraktijken."

  Louche geldschieters zitten overal in gokgelegenheden

  door Leo van der Velde

  DEN HAAG |HC 29.03.05   Chinese gokkers weten de weg naar het Holland Casino in Scheveningen, de speelautomatenhallen en de naar schatting acht illegale casino's in de stad nog altijd goed te vinden. Terwijl de blik op Chinezen in de Haagse gokgelegenheden dezer dagen toch anders is. Afgelopen vrijdag berichtte deze krant dat de casino's in de stad het werkterrein blijken te zijn van Chinese criminelen die leningen verstrekken tegen een extreem hoge rente. Wie de schuld niet op tijd aflost, wordt door de malafide geldschieters mishandeld en met vuurwapens bedreigd.
  "Chinezen gokken grof maar of ze winnen of verliezen; ze vertrekken geen spier in hun gezicht. Je ziet niets aan ze", zegt de eigenaar van een illegaal casino op de Beeklaan. Hij wil anoniem blijven en stelt vast dat het lenen tegen woekerwinsten niet exclusief aan Chinezen is voorbehouden. "Ik zit al twintig jaar in deze business en bij mij komen ook gegoede Haagse zakenlieden die, vanwege hun klanten, niet te vaak in het casino in Scheveningen willen worden gezien. Zij hebben altijd wel wat mensen in hun gezelschap, die ik horecavrienden zou noemen. En altijd bereid en in staat zijn om een speler even een tonnetje te lenen. Daarna betaalt zo'n gokker vierduizend euro per week. Nee, dat is geen aflossing, die ton blijft staan."

  Eis 17 jaar cel voor in brand steken van ex

  DEN HAAG | HC 26.03.05  Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag in hoger beroep opnieuw zeventien jaar cel tegen een 40-jarige Hagenaar, die ervan wordt verdacht dat hij in 2003 zijn ex-vrouw in brand heeft laten steken.

  De hoofddader was eerder tot veertien jaar cel veroordeeld door de Haagse rechtbank wegens poging tot moord. De man ontkent echter dat hij het oogmerk had zijn ex-vrouw werkelijk om te laten brengen. Tegen een 38-jarige drugsverslaafde uit Gouda, die de aanslag zou hebben opgeknapt samen met een andere Gouwenaar, werd gisteren wederom een celstraf van tien jaar geëist. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot tien jaar cel. Ook deze man ging in beroep. De ander Gouwenaar heeft zich bij zijn straf (ook tien jaar cel) neergelegd. De vrouw uit Delfgauw raakte over haar hele lichaam verminkt. | Cerberus

  Chinese gemeenschap is bang voor bendes

  door Robbert Salome

  DEN HAAG | HC 26.03.05 Pas wanneer de politie hem thuis komt ophalen en vraagt of 'Tigor' de man is die op 29 januari bijna het tweede slachtoffer was geworden van de vendetta tussen twee Chinese bendes in Den Haag, durft hij een getuigenverklaring af te leggen. Als de rechercheurs 'Tigor' vragen aangifte te doen, gaat de 29-jarige Haagse Chinees schoorvoetend akkoord. Maar alleen onder de voorwaarde dat hij een tijdje op het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat mag verblijven. Alleen daar voelt hij zich veilig.

  'Tigor' is bang voor wraakacties. De angst bij 'Tigor' zit diep. En niet alleen bij hem. Het dossier van het Bandit-team van politie Haaglanden, dat onderzoek doet naar de dodelijke schietpartij in het Swiss Casino aan het Spui op 29 januari en de machtsstrijd tussen twee Chinese bendes die eraan ten grondslag ligt, ademt een sfeer van vrees.

  De 29-jarige 'Hartanto' wordt tijdens het onderzoek evenals 'Tigor' als getuige door de politie gehoord. Pas nu het slachtoffer van de schietpartij, een vooraanstaand lid van de Fat Kee-bende, dood is, durft 'Hartanto' te vertellen dat hij door de man is mishandeld. In november 2003, omdat hij de paar honderd euro die hij van de bende heeft geleend nog niet heeft terugbetaald. Het slachtoffer wordt door drie mannen met een ijzeren staaf afgeranseld. Aangifte deed hij niet uit vrees voor represailles, zo vertelt hij de rechercheurs ruim een jaar na dato. Door de extreem gewelddadige en meedogenloze reputatie van Chinese bendes en de geslotenheid van de Chinese gemeenschap verlopen onderzoeken naar misdrijven waarbij Chinezen zijn betrokken vaak moeizaam. Of het nu gaat om moorden, malafide bankierpraktijken in het gokcircuit, afpersing van restaurants of mensensmokkel.

  Chinese maffia werkt vanuit casino's

  door Robbert Salome

  DEN HAAG | HC 26.03.05  Haagse casino's blijken het werkterrein te zijn van gewelddadige Chinese criminelen die leningen verstrekken tegen een extreem hoge rente. Wie de schuld niet op tijd aflost, wordt door de malafide geldschieters mishandeld en met vuurwapens bedreigd.

  Het geld wordt voornamelijk verstrekt aan illegale Chinezen, die niet op een reguliere manier aan geld kunnen komen.

  Dat staat in verklaringen die slachtoffers van deze maffiapraktijken hebben afgelegd tegenover rechercheurs van het Bandit- team van politie Haaglanden. Het team doet onderzoek naar de moord op een 32-jarige Chinees uit Den Haag. De man werd op 29 januari doodgeschoten in het Swiss Casino aan het Spui. Hij zou deel hebben uitgemaakt van de zogenoemde Fat Kee-bende.

  Aanleiding voor de liquidatie is waarschijnlijk een ruzie tussen de Fat Kee-bende en andere Chinese criminelen van de Ming-groep, zoals deze krant eerder al meldde. De bendes houden zich bezig met het lenen van geld tegen woekerrentes aan Aziaten in de stad.
  De Fat Kee-bende zou vooral opereren vanuit het Holland Casino in Scheveningen en automatenhal De Speeltuin aan de Dagelijkse Groenmarkt. De Ming-groep komt van oorsprong uit Rotterdam, maar is sinds een jaar ook in Den Haag actief. Leden van de Ming-bende ontmoeten hun klanten in het Swiss Casino aan het Spui.
  Doordat de Ming-groep probeert klanten van de Fat Kee-bende af te pikken, bestaan er grote spanningen tussen de twee criminele organisaties. Kort voor de fatale schietpartij op 29 januari ontmoetten leden van de twee bendes elkaar op de eerste etage van het Swiss Casino aan het Spui. Volgens getuigen is er een korte ruzie geweest, waarna het slachtoffer op de begane grond van het casino door zijn hoofd werd geschoten. De schutter zette zijn wapen na de moord ook tegen het hoofd van een tweede man. Omdat het pistool weigerde, kwam hij er levend vanaf. De vier personen die de politie na de schietpartij aanhield behoren tot de Ming-groep. Onder de arrestanten is vermoedelijk niet de schutter, maar wel de leverancier van het vuurwapen. De mannen werden op 9 februari aangehouden, omdat zij geweld dreigden te gebruiken tegen een debiteur. De politie kon zijn veiligheid niet langer garanderen. Eén van de verdachten is gisteren vrijgelaten.

  De Speeltuin ontzegde al Chinezen toegang
  DEN HAAG | HC 26.03.05 Eigenaar John Arzbach van gokautomatenhallen De Speeltuin en Hommerson kijkt niet op van het verhaal van de Chinese afpersersbendes die vanuit de casino's zouden opereren. "Vorig jaar hebben wij zes à zeven mensen, merendeel Chinezen, daarom permanent de toegang ontzegd." Volgens Arzbach was dat omdat het casino het vermoeden had dat zij iets met afperspraktijken te maken hadden. Het ging volgens de directeur om 'incidenten' die allemaal in De Speeltuin aan de Dagelijkse Groenmarkt plaatsvonden. "In Hommerson is het niet gesignaleerd." Aangifte bij de politie heeft hij niet gedaan. "In onze huisregels staat dat wij zonder opgaaf van reden iemand de toegang kunnen ontzeggen."
  Directeur Bernard Felix van Swiss Casino aan het Spui voelt zich belazerd. "Ik heb begrepen dat de politie hier al drie jaar van weet. Als dit allemaal waar is, waarom hebben ze ons dan niet één keer hierover ingelicht in die jaren? Ze hebben mijn personeel dus jaren bewust gevaar laten lopen."

  Angst voor wraak niet onterecht
  DEN HAAG | HC 26.03.05  Districtschef Bultman van de politie Noordwest Veluwe noemde de onderzoeksresultaten van de dubbele moord op een Chinese tweeling uit Den Haag vorige week nog 'teleurstellend'. De slachtoffers werden een week na de moord aan het Spui levenloos aangetroffen in een zwarte Mercedes op de A50 bij Hattem. De gesloten gemeenschap en het taalprobleem spelen het rechercheteam volgens Bultman parten.
  Onderzoek door het Amsterdams Centrum Buitenlanders bevestigde in 1994 het beeld dat onder de Chinezen 'een enorme angst' heerst. Minister van Grotestedenbeleid Roger van Boxtel schreef in 1999 een brief naar de Kamer waarin hij zijn zorgen uit over de aangiftebereidheid bij Chinezen en het gebrek aan informatie van de gemeenschap. Op een enquête van Koninklijke Horeca Nederland onder vijfhonderd Chinese restaurants in Nederland reageerde vijftien procent. Een groot deel erkende te worden afgeperst of het slachtoffer te zijn geweest van een overval. Dat de angst voor represailles of wraak niet geheel onterecht is, bleek wel in april 1998. Toen werd bij de eigenaresse van een Chinees restaurant aan het Spui en haar vriend de keel afgesneden. De slachtoffers hadden enkele maanden voor hun dood aangifte gedaan van afpersing. Drie mannen werden daarvoor aangehouden en veroordeeld. Een week na de veroordeling werden de twee vermoord. De daders zijn nooit gepakt.


  Gebrek aan amusement reden tot gokken
  Den Haag HC 26.03.05 Een Chinese man werd eind januari doodgeschoten in het Swiss Casino aan het Haagse Spui. De aanleiding was een hoogoplopende ruzie tussen rivaliserende Chinese bendes. De Chinezen gokken het meeste van iedereen in Nederland. Maar hoe komt het dat Chinezen zoveel gokken?
  Het valt op dat gokhallen en casino's vaak volzitten met Chinezen. Dat is niet zo gek, want één op de vijf Chinezen is gokverslaafd. Uit verschillende onderzoeken en rapporten van de Stichting Jellinek voor verslavingszorg en -preventie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers Nederland gokken de Chinezen het meest van alle groepen in Nederland. De redenen daarvan zijn de gesloten Chinese cultuur en het gebrek aan amusement. Er is zelfs enkele jaren geleden een speciale hulplijn opengesteld voor Chinese gokverslaafden. Die telefoonlijn werd al snel weer opgeheven, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. De Chinezen zoeken voor hun problemen niet gauw hulp bij de Nederlandse instanties. Ze hangen hun vuile was niet buiten

  Levenslang voor dubbele moord

  door Leo Roggeveen DEN HAAG | HC 26.03.05  Een 42-jarige Hagenaar is donderdag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het 'op gruwelijke wijze vermoorden' van een 72-jarige oma en haar zwakbegaafde 52-jarige zoon op 7 januari van het vorige jaar in de Retiefstraat in Den Haag.

  De 22-jarige mededader is tot 15 jaar celstraf veroordeeld door de Haagse rechtbank.
  De rechtbank achtte bewezen dat de twee de vrouw en haar zoon opzettelijk en met voorbedachten rade om het leven hebben gebracht uit louter winstbejag. De Hagenaars werden tevens schuldig bevonden aan het bedrijven van seks met minderjarige meisjes, van wie een aantal door hen ook werd gedwongen tot prostitutie.

  Oorspronkelijk zou de beroving van de oude vrouw en haar zoon op 6 januari plaatshebben, maar het duo, dat reeds binnen was in de portiekwoning aan de Retiefstraat, werd gestoord door iemand van de thuiszorg en blies voortijdig de aftocht. De dag erop liepen de ontwikkelingen snel uit de hand. Toen de twee 'vrijwel weerloze slachtoffers' niet op de eisen van de overvallers konden ingaan, zijn zij 'op gruwelijke wijze van het leven beroofd', aldus rechtbankvoorzitter mr. E. Timmermans.
  De zoon werd met een deegroller op het hoofd geslagen en gewurgd. De oude vrouw werd op haar bed vastgebonden en eveneens gewurgd.

  Eis 12 jaar cel voor moord op dakloze
  DEN HAAG | HC 26.03.05 Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist tegen de 36-jarige man die wordt verdacht van de moord op een 54-jarige dakloze. Het slachtoffer werd op 21 juni vorig jaar doodgestoken op de trappen van het Spuiplein te Den Haag.

  12 jaar geeist voor neersteken dakloze
  vrijdag 25 maart 2005 WestSite

  DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft vrijdag twaalf jaar cel geыist tegen een 37-jarige Hagenaar die ervan wordt verdacht in juni vorig jaar een man zonder vaste verblijfplaats op het Spuiplein te hebben neergestoken. Het 54-jarige slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.
  Na een uit de hand gelopen ruzie tussen twee groepen zou de verdachte naar huis zijn gegaan om een mes te halen. Daarna is hij teruggekeerd naar het Spui, alwaar hij het slachtoffer zou hebben neergestoken.
  Het Openbaar Ministerie acht moord met voorbedachte rade bewezen. De advocaat van de verdachte blijft volhouden dat er sprake was van noodweer. De uitspraak is over twee weken.

  Meer meldingen kindermishandeling Haaglanden
  donderdag 24 maart 2005 WestSite

  DEN HAAG - Het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden is de laatste maanden fors gestegen. Momenteel is er een wachtlijst van ruim negentig zaken.
  Om deze wachtlijst aan te kunnen pakken stelt het Stadsgewest Haaglanden 300.000 euro extra beschikbaar.
  De onverwachte stijging van het aantal meldingen zou onder meer te maken hebben met de aandacht in de media voor kindermishandeling en de invoering van een meldcode die werknemers in de zorg en het onderwijs verplicht om vermoedens van kindermishandeling te melden.

  Hagenaars aangehouden na steekpartij

  Metselmoorden gereconstrueerd
  maandag 21 maart 2005 WestSite

  DEN HAAG - De zaak van de Haagse Metselmoorden wordt gereconstrueerd. Dat bleek maandag bij de rechtbank. Twee mannen die worden verdacht van medeplichtigheid aan moord en ontvoering stonden voor het eerst voor de rechter. Ze zouden betrokken zijn bij het doodsteken van twee mannen uit Zaandam en Zaandijk. De lichamen werden vorig jaar ingemetseld gevonden in een Haags winkelpand. De zaak werd niet inhoudelijk behandeld, omdat het onderzoek nog loopt. Over ruim een week beslist de rechtbank wanneer de reconstructie gehouden wordt. De inhoudelijke behandeling wordt pas in het najaar verwacht.

  Student blijkt overleden na mishandeling

  De man blijkt die nacht bij een studentenfeest te zijn geweest in het Paard van Troje aan de Prinsegracht. Het feest was georganiseerd door de studentenverenigingen Pallas Athene, Intac en HSV.

  Tijdens het feest had de Haagse student met niemand onenigheid gekregen. 's Ochtends tegen half zes, niet heel lang nadat hij het feest had verlaten, werd hij in de Vleerstraat (aan de overkant van de Prinsegracht nabij het Westeinde) met een ernstige hoofdwond buiten bewustzijn op straat gevonden.

  Dat de man inmiddels is overleden ontdekte een redacteur van de Haagsche Courant, die navraag deed. Justitie had vrijdag zelf een persbericht verspreid omdat maandagavond aan deze zaak aandacht wordt besteed in Opsporing Verzocht. In dat bericht werd alleen nog gemeld dat het slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis was vervoerd. De toedracht van de dodelijke mishandeling is nog altijd onbekend.

  Stationsmoord: OM wil 18-jarige cel in
  DEN HAAG | HC 19.03.05  Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag wil dat een 18-jarige in hoger beroep alsnog wordt veroordeeld als medepleger van de moord op 11 augustus 2003 op een 38-jarige Hagenaar bij station Hollands Spoor. Dat bleek tijdens de behandeling van zijn zaak bij het gerechtshof. De verdachte werd vorig jaar door de rechtbank vrijgesproken, maar justitie vindt dat hij moet worden veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie. Het slachtoffer van de moord werd op 11 augustus 2003 tijdens de drukke avondspits voor het station doodgeschoten. Bij de schietpartij (een drugsruzie) werden ook een vriend van het slachtoffer en een toevallige voorbijganger geraakt. De verdachte zou het slachtoffer staande hebben gehouden in afwachting van de schutter (19). Deze hoorde in hoger beroep opnieuw veertien jaar cel eisen. Een derde en een vierde medeverdachte (17 en 19 jaar) hoorden achttien maanden jeugddetentie en negen jaar cel eisen.

  Zwaar gewonde man overleden
  vrijdag 18 maart 2005 WestSite

  DEN HAAG - De man die op 17 februari zwaar gewond op straat is gevonden in de Haagse Vleerstraat, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie Haaglanden vrijdag bevestigd. De 25-jarige man werd donderdag 17 februari gevonden met een zeer ernstige hoofdwond. Hij was kort daarvoor in een cafщ geweest aan de Prinsengracht. Politie en justitie zeggen nog geen idee te hebben door wie de man mishandeld is en of er een verband is met de kroeg waar hij kort daarvoor geweest was. Volgens de Haagsche Courant was het slachtoffer in de kroeg op een studentenfeest geweest, maar dat willen politie en OM niet bevestigen. De zaak wordt maandag behandeld in het TV-programma Opsporing Verzocht.

  Student doodgeslagen na feest

  door Robbert Salome DEN HAAG | HC 18.03.05 Een 25-jarige Haagse student blijkt een maand geleden na afloop van een studentenfeest in de stad zo ernstig te zijn mishandeld dat hij aan de verwondingen is overleden. Een woordvoerder van de politie heeft dat vanmorgen (vrijdag) bevestigd.

  Het slachtoffer werd op de vroege ochtend van 17 februari ernstig gewond gevonden in een portiek in de Vleerstraat in het centrum Den Haag.
  De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen bezweek. Uit onderzoek van de recherche bleek dat het slachtoffer eerder die nacht op een feest was geweest in het Paard van Troje, een uitgaansgelegenheid aan de Prinsegracht. De 25-jarige bezocht daar 'Hét Haags Studentenfeest', georganiseerd door onder meer de studentenverenigingen Pallas Athene, Intac van Zwijndrecht en HSV.
  Volgens de bezoekers van het feest, heeft de 25-jarige student in het Paard van Troje met niemand ruzie gehad. Toch werd het slachtoffer kort nadat hij het pand had verlaten met een ernstige hoofdwond gevonden in een portiek aan de Vleerstraat, een paar honderd meter van het Paard van Troje vandaan. Hij bleek te zijn mishandeld.

  Omdat de politie nog geen idee heeft over de achtergronden van de zaak besteedt het televisieprogramma Opsporing Verzocht maandag aandacht aan de zaak. Op die manier hoopt de politie meer aanknopingspunten te krijgen die tot de oplossing van de dodelijke mishandeling kunnen leiden.

  Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kon vanmorgen niet zeggen waarom niet eerder is gemeld dat het slachtoffer is overleden. De zegsman zei zelf nog niet van het overlijden op de hoogte te zijn.

  Agressieve Haagse jongen aangehouden
  donderdag 17 maart 2005 WestSite

  DEN HAAG - Een 16-jarige Hagenaar is woensdag in zijn woonplaats aangehouden nadat hij een ruit van een tram had vernield.
  De jongen zat rond 20.30 uur in tram 9 toen een 23-jarige vrouw uit Haastrecht hem erop wees dat hij in de tram niet mocht roken. De jongen werd boos en schold de vrouw uit. Ook spuugde hij haar in haar gezicht. Uit woedde sloeg hij vervolgens zo hard op een ruit van de tram dat deze brak.
  Bij een halte sprak de vrouw een politieagent aan. Die hield de 16-jarige aan.

  Den Haag meet onveiligheid scholen
  woensdag 16 maart 2005 WestSite

  DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat de onveiligheid op scholen meten. Wethouder Heijnen kondigt dat aan na vragen van de VVD over het toenemende geweld op scholen. Er wordt gewerkt aan een indicator om de veiligheidsgevoelens vast te stellen. Zo'n meetinstrument bestaat al in Rotterdam, Den Haag zal daarbij aansluiten.
  De eerste resultaten worden nog voor de zomer gepresenteerd op een bijeenkomst met de scholen. Er komt ook een debat over de wenselijkheid van huisbezoeken en de andere methoden om ouders meer bij de scholen te betrekken.
  Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de meeste incidenten op scholen worden veroorzaakt door ouders en niet door leerlingen.

  Verband moorden Chinezen onderzocht
  DEN HAAG | HC 15.03.05  De politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden op drie Chinezen uit Den Haag. De drie werden in iets meer dan een week tijd vermoord: op 29 januari werd een 32-jarige man in een casino aan het Spui doodgeschoten, op 8 februari werden de lichamen van een 30-jarige tweeling gevonden langs de A50 bij Hattem. Een woordvoerder van de politie Noord-Oost Gelderland bevestigt dat rechercheurs onderzoeken of er een verband bestaat tussen de moorden. "De onderzoeksteams hebben contact met elkaar", zegt hij. Of de politie inmiddels het vermoeden heeft dat er een relatie is tussen beide zaken of dat een verband wordt uitgesloten, wil de woordvoerder niet zeggen: "Het is nog te vroeg voor conclusies."

  Twee mannen gewond door schietpartij


  Den Haag  HC 14.03.05  Twee Hagenaars van 20 en 25 jaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt, toen zij op de kruising van de Amsterdamse Veerkade en de Katerstraat vanuit een rijdende auto werden beschoten. De schutter vuurde omstreeks half twee enkele schoten af op de twee mannen.

  Veroordeling voor straatroof
  DEN HAAG |12.03.05   Een 19-jarige Hagenaar is gisteren door de Haagse rechtbank veroordeeld voor een brute straatroof waarbij de klarinetkoffer van een professionele muzikant werd gestolen en een gewapende overval op Domino's Pizza in Delft. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar waarvan vier maanden voorwaardelijk en acht maanden voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd.

  Haagse junks minder crimineel dan gedacht
  DEN HAAG | 12.03.05  Haagse harddrugsverslaafden zijn minder crimineel dan over het algemeen wordt aangenomen. Jaarlijks houdt de politie zo'n dertig procent van de ongeveer 3200 junks aan voor een strafbaar feit. Van alle achtduizend verdachten die de politie elk jaar oppakt, is 12 procent verslaafd aan drugs.

  Forse straffen geeist voor dubbele moord
  vrijdag 11 maart 2005 WestSite

  DEN HAAG - Tegen de twee verdachten van de dubbele roofmoord in de Haagse Retiefstraat begin januari vorig jaar zijn donderdag forse straffen geыist. De 22-jarige verdachte hoorde 20 jaar eisen. De officier van justitie eiste levenslang tegen de 42-jarige verdachte.
  Tijdens de rechtszaak bleek dat de twee mannen elkaar aanwijzen als daders. Ook werd duidelijk dat ze nog een derde slachtoffer hadden willen maken.
  De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

  'Twee mensen dood voor 200 euro en paar sieraden'
  DEN HAAG | HC 11.03.05  "Daar moesten dus twee mensen voor dood", verzuchtte rechter mr. E. Timmermans gisteren halverwege het strafproces tegen een 42-jarige Hagenaar en een 22-jarige Haagse medeverdachte. "Voor 200 euro, een paar ringen en een armband.".
  Mr. Timmermans liet een korte stilte vallen. Vervolgens slaakte ze een diepe zucht. Uit haar lichaamstaal viel een enorme weerzin op te maken jegens de twee mannen die terechtstonden voor de Haagse rechtbank. Op 7 januari van het vorige jaar zou het duo een 72-jarige oma en haar zwakbegaafde, thuiswonende, 52-jarige zoon op beestachtige wijze om het leven hebben gebracht in hun woning aan de Haagse Retiefstraat.

  Celstraf en tbs geëist voor moordpoging
  DEN HAAG | HC 08.03.05  De officier van justitie heeft gisteren drie jaar celstraf en tbs met voorwaarden geëist tegen een 33-jarige Hagenaar wegens een poging tot moord op zijn 28-jarige bovenbuurvrouw in de Drebbelstraat op 3 mei vorig jaar. De verdachte sloeg met een hamer in op de jonge vrouw 'omdat hij zich groen en geel ergerde aan de herrie die ze maakte'.

  Vier betrokkenen bij vechtpartij ingerekend

  dinsdag 8 maart 2005, Residentie.net
  De politie heeft maandagavond ingegrepen bij een vechtpartij in de Haagse Newtonstraat, waarbij vier Hagenaars van 21 en 23 jaar waren betrokken. Er waren ook twee messen in het spel, maar die werden niet gebruikt. De politie heeft alle vier de mannen voor verhoor meegenomen naar het bureau.

  De politie trof ter plaatse vier vechtende personen aan die over en weer aan elkaar trokken. Twee mannen overhandigden de agenten een tweetal messen en gaven aan deze te hebben afgepakt van een andere man uit de vechtende groep. Het was niet duidelijk wat de aanleiding van het incident was, alle betrokkenen legden tegenstrijdige verklaringen af.

  Celstraf en tbs geeist voor moordpoging
  dinsdag 8 maart 2005 WestSite

  DEN HAAG - Tegen een 33-jarige Hagenaar is maandag door de officier van justitie drie jaar cel en tbs met voorwaarden geыist. De man wordt verdacht van poging tot moord op zijn 28-jarige bovenbuurvrouw in de Drebbelstraat, op 3 mei vorig jaar.
  De verdachte zou met een hamer hebben ingeslagen op de vrouw omdat hij zich ergerde aan de herrie die ze maakte. Zij moest na de ernstige mishandeling in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden vervoerd.
  Eщn van de voorwaarden die is geыist, is dat de man wordt geplaatst in een Forensisch Psychiatrische Kliniek.

  Hagenaar rijdt opzettelijk in op voetganger

  Gewelddadige drugsbende opgerold
  dinsdag 1 maart 2005, Residentie.net
  Een arrestatieteam van de politie Haaglanden heeft begin februari zes mannen van 21 tot 37 jaar in woningen opgepakt. Vier van hen worden verdacht van het plegen van overvallen, twee van drugshandel. De onderzoeksrechter heeft afgelopen donderdag de gevangenhouding van de zes bevolen.
  De vier vermoedelijke overvallers zijn mannen van 21 en 34 jaar uit Den Haag, een man van 21 jaar uit Zoetermeer en een man van 25 jaar uit Lelystad. Ze zouden de gewelddadige overvallen de afgelopen maanden hebben gepleegd in Den Haag en Delft.

  Bij de huiszoekingen op 8 februari werden ook twee mannen van 23 uit Den Haag en 37 uit Curaçao aangehouden die worden verdacht van het invoeren en verhandelen van harddrugs.

  Drie vrouwen die bij de huiszoekingen ook werden aangehouden (een 21-jarige vrouw uit Zoetermeer, een 28-jarige vrouw uit Amsterdam en een 45-jarige vrouw uit Den Haag), zijn na verhoor heengezonden maar blijven verdachten in deze zaak. Mogelijk worden nog meer aanhoudingen verricht.

  Bij de huiszoekingen is een aantal van diefstal afkomstige goederen in beslag genomen.

  Massale vechtpartij in Calandstraat
  maandag 28 februari 2005 Westsite

  DEN HAAG - In Den Haag zijn zondagmiddag elf personen aangehouden bij een massale vechtpartij in de Calandstraat.
  De aanleiding van de vechtpartij was een aanrijding tussen twee personenauto's. Eщn van de bestuurders was zo boos dat er wat duw en trekwerk ontstond. Hierna werd er over en weer gebeld voor versterking. Toen deze ter plaatse kwam, ontstond de massale vechtpartij.
  Agenten moesten uiteindelijk pepperspray gebruiken om de situatie onder controle te krijgen. Alle verdachten zijn op het politiebureau verhoord.

  Aanrijdinkje mondt uit in massale vechtpartij
  maandag 28 februari 2005, Residentie.net
  Zondagmiddag zijn in de Calandstraat in Den Haag elf personen aangehouden voor betrokkenheid bij een vechtpartij die ontstond na een lichte aanrijding. De leeftijd van de verdachten varieerde van 17 tot 28 jaar en zij waren afkomstig uit Den Haag en Wateringen.
  Kort daarvoor was tussen twee personenauto’s een aanrijding (alleen materiele schade) en een van de bestuurders was zo boos dat er wat duw en trekwerk ontstond. Vervolgens werd over en weer gebeld voor versterking en die kwam er ook. Een groot aantal personen kwam ter plaatse op een vervelende manier verhaal halen bij de betrokkenen van de aanrijding. Dit mondde uit in een massale vechtpartij waarbij iedereen met iedereen vocht. Er werd ook met politieagenten gevochten. De politie gebruikte pepperspray om de situatie onder controle te krijgen. Alle verdachten zijn voor verhoor meegenomen naar het bureau.

  Duo vrijgesproken van dubbele moord in hoger beroep

  door Leo Roggeveen

  DEN HAAG | HC 24.02.05  Het Haagse gerechtshof heeft twee 25-jarige mannen met onmiddellijke ingang op vrije voeten gesteld. Het duo werd in 2003 door de rechtbank veroordeeld tot respectievelijk 10 en 14 jaar celstraf wegens medeplegen van een dubbele moord in de Melodiestraat in Den Haag.

  De hoofdverdachte, een 35-jarige Amsterdammer, is door het gerechtshof weer tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. De van de dubbele moord vrijgesproken medeverdachten, een inwoner van Purmerend en zijn maat uit Amsterdam, werden door het hof wel schuldig bevonden aan kleinere vergrijpen, wat hen een celstraf van negen maanden opleverde.

  "Het ging om tamelijk geringe overtredingen van de Opiumwet en iets met oplichting", aldus mr. Flip van Leeuwen, de Haagse advocaat van de 25-jarige man uit Purmerend. "Omdat de negen maanden er allang opzaten, hoefden de mannen niet terug naar hun cel."

  Van Leeuwen beraadt zich met zijn cliënt nog op de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen van de staat voor de dagen dat hij ten onrechte in de cel zat. "Een complicerende factor is dat mijn cliënt in hoger beroep niet helemaal is vrijgesproken, dus ik weet niet of zo'n claim een kans van slagen maakt."

  Het hof veroordeelde de 35-jarige hoofdverdachte van de 'ripdeal' in een woning in de Melodiestraat in Loosduinen, net als eerder de rechtbank, tot twintig jaar celstraf voor het doden van twee 33-jarige Hagenaars op 4 april 2003 door middel van een nekschot. Het Openbaar Ministerie, dat het hoger beroep had ingesteld, eiste twee weken geleden, net als tijdens de rechtszaak, levenslange gevangenisstraf.

  De drie hadden op 4 april 2003 een afspraak met twee Hagenaars om bij hen thuis een kilo cocaïne te verkopen. In plaats van echte cocaïne probeerde het gezelschap de Hagenaars namaakcocaïne in de maag te splitsen voor 22.000 euro. De Hagenaars kregen in de gaten dat zij werden bedonderd en de deal liep uit de hand.

  De toen 33-jarige Amsterdammer trok een pistool en schoot de Hagenaars dood. Volgens het OM werd de Amsterdammer geholpen door de man uit Purmerend en zijn handlanger uit Amsterdam. Het hof acht de laatste tenlasteleggingen niet bewezen
  .

  Derde verdachte moord Zoutmanstraat
  DEN HAAG | HC 24.02.05 De politie blijkt vorige week een derde verdachte te hebben aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de Zoutmanstraat op de avond van 29 januari. Daarbij kwam een 42-jarige Hagenaar om het leven. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft de arrestatie van de 35-jarige man bevestigd. Behalve deze verdachte zitten ook een 17-jarige jongen en een 40-jarige man vast in verband met de zaak. Zij werden op de avond van de moord gearresteerd. Alle verdachten zijn woonachtig in Den Haag.

  Derde verdachte aangehouden na schietpartij
  donderdag 24 februari 2005 Westsite

  DEN HAAG - De politie blijkt vorige week een derde verdachte te hebben aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de Zoutmanstraat in Den Haag op de avond van 29 januari. Daarbij kwam een Hagenaar om het leven. De nu aangehouden verdachte is een man van 35 jaar. Behalve deze verdachte zitten ook een 17-jarige jongen en een 40-jarige man vast in verband met de zaak.

  Vrouw slachtoffer poging verkrachting

  De vrouw (van wie de politie geen leeftijd meldt) werd hier met grof geweld aangerand. De dader probeerde haar te verkrachten, maar de vrouw wist door hard te gillen de aandacht van voorbijgangers te trekken. Daarop vluchtte de man weg. De politie zoekt getuigen via tel.: 0900 - 8844.

  Man (25) zwaar gewond aan hoofd
  DEN HAAG | HC 18.02.05  Omstanders hebben donderdagmorgen om half zes een zwaargewonde man gevonden in de Vleerstraat. De man, een 25-jarige Hagenaar, lag op straat en is met een ernstige hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd waar hij in kritieke toestand is opgenomen. De 25-jarige had daarvoor een horecagelegenheid aan de Prinsegracht bezocht. Volgens getuigen hebben daar geen onregelmatigheden plaatsgehad. De politie is op zoek naar getuigen die kunnen vertellen hoe de Hagenaar aan zijn hoofdwond is gekomen. Telefoon 0900-8844.

  Jeugd-tbs na moordpoging op 12-jarige jongen
  DEN HAAG | HC 18.02.05  De 15-jarige jongen die in september vorig jaar in Den Haag de 12-jarige Johan van Leeuwen met een honkbalknuppel probeerde dood te slaan, wordt in een jeugdinrichting geplaatst.

  De rechter heeft dat bepaald. Na twee jaar wordt bekeken of de jongen is 'uitbehandeld'.
  De moordpoging had plaats in de Hertzogstraat, in de wijk Transvaal, voor de woning van het slachtoffer. Johan, die door buren werd gered, liep een schedelbreuk en inwendige bloedingen op.
  De rechter achtte poging tot moord bewezen. De toen 14-jarige verdachte had goed nagedacht over zijn plan. Zo had hij speciaal een honkbalknuppel gekocht, hij had daarmee 'geoefend' op een boksbal en hij had een vluchtroute uitgestippeld en andere kleding meegenomen om na zijn vlucht niet te worden herkend. Uit onderzoek is gebleken dat hij lijdt aan een ziekelijke stoornis van zijn geestesvermogens. Mede door die 'denkstoornissen' heeft hij zichzelf wijsgemaakt dat hij beledigd was door Johan, die vroeger een vriendje van hem was. Zijn agressieve manier van reageren zou worden versterkt doordat hij nogal eens wordt gepest, waar Johan overigens niets mee te maken heeft.

  Boze man rijdt op groep kinderen in

  De kinderen waren met een lerares aan het basketballen op een speelveldje aan de Paets van Troostwijkstraat. Terwijl zij aan het sporten waren, kwam een man aangereden die daar in de omgeving zijn hondjes uit wilden laten. Toen de kinderen grappige opmerkingen over de hondjes begonnen te maken, werd de man boos en reed weg.

  Na enige tijd gingen de kinderen en hun docente weer terug naar school. Terwijl zij op het trottoir liepen, zagen zij de man opnieuw aankomen. De man reed vervolgens met zijn auto het trottoir op en op de groep in. De groep wist zich door opzij te springen in veiligheid te brengen. De man is vervolgens weggereden. De politie van Rijswijk is op zoek naar getuigen. Zij kunnen bellen met 0900 - 8844.

  17-jarige Hagenaar steekt vader neer
  donderdag 17 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Een zeventienjarige Hagenaar heeft woensdagavond zijn 49-jarige vader neergestoken. De steekpartij vond plaats in een woning aan de Breughelstraat in de Schilderswijk.
  Het slachtoffer is in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd. De zoon is aangehouden en zit vast op het politiebureau.
  In de woning zijn ook twee Haagse vrouwen van 49 en 16 jaar oud aangehouden. De zeventienjarige zoon heeft inmiddels een bekentenis afgelegd.

  Gewonden bij steekpartij in Transvaal
  DEN HAAG |HC 17.02.05 Bij een steekpartij in een plantsoen aan de Beijerstraat, vlak bij het Paul Krugerplein (Transvaal), zijn woensdagmiddag een medewerker van Streetcare en een vrouw gewond geraakt. Medewerkers van Streetcare bestrijden op de zogenoemde 'hotspots' in de stad onveiligheid en overlast. Volgens de politie kregen rond 15 uur twee vrouwen een hoogoplopende ruzie in de Beijerstraat. Toen twee medewerkers van Streetcare de twee kemphanen uit elkaar wilden halen, stak één van de vrouwen om zich heen. Een medewerker van Streetcare en een van de vrouwen werd geraakt.

  Hagenaar (74) slachtoffer gewapende woningoverval
  donderdag 17 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Een 74-jarige man is woensdagmiddag in zijn woning aan de Assumburgweg in Den Haag overvallen door twee mannen.
  De mannen belden om 13.00 uur aan met de mededeling dat zij het gas en de elektriciteit kwamen controleren. Nadat het slachtoffer de deur had geopend, werd hij bedreigd met een vuurwapen. Nadat de daders de woning hadden doorzocht, verlieten zij na ongeveer 20 minuten de woning.
  De politie is op zoek naar getuigen die iets kunnen melden over de overval. Zij kunnen zich melden bij politiebureau Zuiderpark, 0900 - 88 44.

  Cel en tbs geeist voor moord op zieke vrouw
  donderdag 17 februari 2005 WestSite

  GOUDA - Het Openbaar Ministerie in Dordrecht heeft donderdag tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geeist tegen een 50-jarige Gouwenaar die wordt verdacht van moord op zijn vriendin. De verdachte zou de ernstig zieke vrouw medische hulp hebben onthouden, waardoor zij stierf.
  Het OM vindt dat de man niet helemaal toerekeningsvatbaar is omdat hij lijdt aan een psychische stoornis. Het slachtoffer overleed 15 september 2002 in haar woning in Dordrecht, aan de gevolgen van een darmperforatie.
  Enkele maanden voor haar dood was de vrouw door een beroerte verlamd geraakt. Daarnaast had ze last van ontstekingen in haar buik. Ondanks haar slechte toestand werd er geen arts ingeschakeld.
  Het OM denkt dat de verdachte zijn vriendin willens en wetens liet creperen. Hij zou haar in hun relatie ook hebben verkracht en mishandeld. De lijkschouwer zag dat de vrouw onder de blauwe plekken zat. De verdachte zelf sprak alle beschuldigingen tegen. Zijn raadsman memoreerde dat de verdachte niet de enige was die niets had ondernomen. Ook de twee volwassen kinderen van de vrouw riepen geen medische hulp in.
  De rechtbank doet op 3 maart uitspraak.

  Twee gewonden bij steekpartij in Den Haag
  woensdag 16 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Bij een steekpartij op het Paul Krugerplein in Den Haag zijn woensdagmiddag twee mensen gewond geraakt. Volgens de politie hadden twee vrouwen een ruzie die hoog opliep.
  Toen twee voorbijgangers, een man en een vrouw, de twee kemphanen uit elkaar wilden halen, stak vermoedelijk een van de ruziыnde vrouwen de man neer. De gewonde man vluchtte daarop een supermarkt in.
  Een van de ruziыnde vrouwen, die beiden werden aangehouden, raakte ook gewond. Hoe ernstig de verwondingen van de twee slachtoffers zijn, is nog niet bekend.

  Gewapende overval op Haagse belwinkel
  Den Haag WestSite 14.02.05 - Twee nog onbekende mannen hebben afgelopen vrijdag een belwinkel aan de 1e Pietersburgstraat in Den Haag overvallen. Het tweetal kwam rond 21.00 uur de winkel binnen en dreigde met een vuurwapen. De twee overvallers zijn er met een aantal belkaarten vandoor gegaan.

  'Metselmoorden' waren wraakactie
  DEN HAAG |HC 12.02.05   De 'metselmoorden' in Den Haag zijn waarschijnlijk gebeurd als wraakactie voor een reeks van ontvoeringen, bedreigingen en afpersing. De twee doodgestoken en ingemetselde vrienden Rob Mahabier en Jeroen Dekkers, teamgenoten bij voetbalclub Zaanlandia, zouden bij de ontvoeringen zijn geholpen door meer leden van hun team.

  Overval op woning in Den Haag
  maandag 7 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Een 32-jarige Hagenaar en zijn 19-jarige vriendin zijn zondagochtend in hun woning aan de Vreeswijkstraat het slachtoffer geworden van een overval.
  De twee waren in hun woning toen rond 07.10 uur werd aangebeld. Nadat de deur was opengedaan, vielen een aantal overvallers de woning binnen. Daarbij werd de mannelijke bewoner geslagen en geduwd.
  Uit de woning zijn diverse goederen meegenomen. Van de overvallers ontbreekt elk spoor.

  Verdachten schietpartij aangehouden
  maandag 7 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - De politie heeft afgelopen weekend twee Hagenaars van 19 en 25 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij. De politie kreeg zaterdag omstreeks 06.30 uur een melding binnen dat er werd geschoten bij de Houtzagerssingel in Den Haag. Niemand raakte gewond. De politie kon de twee mannen aanhouden op basis van getuigenverklaringen en videobeelden.

  'Jeugd-tbs na poging moord'
  DEN HAAG | HC 05.02.De nu 15-jarige Haagse jongen die in september vorig jaar zou hebben geprobeerd om zijn 12-jarige vriendje Johan van Leeuwen dood te knuppelen, hoorde gisteren plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ) tegen zich eisen wegens poging tot moord.

  Hagenaar vijf jaar de cel in voor molesteren familie
  vrijdag 4 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Een man uit Den Haag heeft vijf jaar cel gekregen voor het molesteren van zijn familie. Hij zou vanaf 2001 zijn oma, tante en zus regelmatig in de borsten hebben geknepen. De man werd ook verdacht van mishandeling, maar de rechter vond het bewijs daarvoor te mager. Behalve de vijf maanden cel heeft de Hagenaar een proeftijd gekregen van twee jaar. Hij wordt gevolgd door de reclassering. Als de man zich in die tijd niet goed gedraagd, moet hij van de rechter voor psychiatrische behandeling naar Parnassia. Justitie had 10 maanden cel tegen de Hagenaar geeist.

  Jaren cel voor moord op fietsenhandelaar
  vrijdag 4 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - De twee mannen die de Haagse fietsenhandelaar Jan Orie hebben vermoord moeten 15 en 9 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. Winkelier Jan Orie werd op 27 februari vorig jaar neergeschoten terwijl hij aan het werk was. Het slachtoffer had een fietsenwinkel aan het De Savornin Lohmanplein in Den Haag. Voorbijgangers zagen Orie in zijn winkel liggen en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Aanvankelijk zat het onderzoek naar de moord vast, maar na opsporingsberichten op tv kwamen tientallen tips binnen. De daders, een 56-jarige Hagenaar en een 41-jarige Noordwijker werden ruim twee maanden na de moord gearresteerd.

  Knuppelslachtoffer (12) spreekt als eerste minderjarige voor rechter
  DEN HAAG | HC 03.02.05 De 12-jarige Johan van Leeuwen, die vorig jaar bijna werd doodgeknuppeld door een 14-jarige vriendje, maakt tijdens de rechtszaak gebruik van het nieuwe inspreekrecht voor slachtoffers. Hij is de eerste minderjarige in Nederland die dat doet.
  Johan van Leeuwen werd 16 september 2004 voor zijn woning in de Hertzogstraat (Transvaal) bijna doodgeknuppeld door een 14-jarige vriendje van hem. De aanleiding was vermoedelijk een onschuldige ruzie tussen beide jongens in het zwembad.


  Hagenaar overleed aan schotwond
  woensdag 2 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - De 42-jarige Hagenaar die zaterdagavond overleed na een incident in de Haagse Zoutmanstraat, blijkt het slachtoffer te zijn van een schietpartij. Dat blijkt uit sectie.
  Het slachtoffer werd zaterdagavond zwaargewond aangetroffen in de Zoutmanstraat en overleed later in het ziekenhuis. Dezelfde avond nog werden twee verdachten aangehouden.
  Het gaat om een 17-jarige man uit Den Haag en een 40-jarige plaatsgenoot. Hoe lang zij vast blijven zitten, is nog onduidelijk. De rechter-commissaris moet daar nog een besluit over nemen.

  Slachtoffer overleden aan kogelwonden
  DEN HAAG |HC 02.02.05   De 42-jarige Hagenaar die de politie zaterdagavond zwaargewond aantrof in de Zoutmanstraat en later aan zijn verwondingen overleed in het ziekenhuis, blijkt het slachtoffer te zijn van een schietpartij. Sectie bij het forensisch instituut NFI in Rijswijk heeft dat dinsdag aangetoond. De twee mannen, een 17-jarige en een 40-jarige Hagenaar, die diezelfde nacht nog werden aangehouden omdat ze ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij het geweldsmisdrijf, worden morgen (donderdag) voorgeleid aan de rechter-commissaris.

  Eerwraak maakt 150 Haagse slachtoffers
  woensdag 2 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Eerwraak komt in de Haagse regio zo'n 150 keer per jaar voor. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de politie Haaglanden. Het gaat dan om intimidatie, geweld, moord of ontvoering. De politiekorpsen Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid zijn overigens de enige korpsen in Nederland waar medewerkers kennis hebben over eerwraak. Veel agenten volgen daar een cursus over eerwraak. Bij eerwraak wordt iemand gedood die de eer van de familie heeft bezoedeld. Zowel vrouwen als mannen zijn er het slachtoffer van.

  Gewapende overval op Haagse eetgelegenheid
  dinsdag 1 februari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Twee mannen hebben maandag rond 22.00 uur een gewapende overval gepleegd op een eetgelegenheid aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag.
  De mannen kwamen de zaak met vuurwapens binnen en bedreigden het aanwezige personeel. Met een onbekend geldbedrag hebben zij de zaak weer verlaten.
  De politie zoekt nog getuigen. Zij kunnen contact opnemen met Bureau Laak, 0900-8844.

  Vechtpartij leidt tot aanhoudingen
  Den Haag WestSite 31.01.05 - Agenten troffen in de nacht van woensdag op donderdag in de Kempstraat in Den Haag twee mannen vechtend op straat aan. Een tiental toeschouwers stond om de mannen heen.
  Een van de vechtersbazen, een 28-jarige man uit Papendrecht, had een hoofdwond opgelopen en moest naar het ziekenhuis worden gevoerd. De tweede man, een 34-jarige Hagenaar, verzette zich zo bij zijn aanhouding dat er peperspray aan te pas moest komen.
  Later bleek dat ook nog een 20-jarige Hagenaar bij de vechtpartij betrokken was geweest. Hij is eveneens aangehouden. De aanleiding van de ruzie is niet bekend.

  Jongens mishandeld door groep van dertig
  maandag 31 januari 2005 WestSite

  REEUWIJK - Vijf jongens zijn afgelopen zaterdagnacht in Reeuwijk mishandeld door een groep van 30 personen.
  De vijf reden met de fiets over de Nieuwdorperweg toen zij zonder aanleiding van de fiets werden getrokken door personen uit de grote groep. Er werden enkele klappen en schoppen uitgedeeld. Eщn van de vijf slachtoffers liep een gebroken pols op.
  Gearriveerde agenten waren te laat om nog aanhoudingen te verrichten.


  Twee doden bij misdrijven in Den Haag

  DEN HAAG | Bij diverse misdrijven in Den Haag zijn in het weekeinde twee mensen omgekomen. Ook raakten twee mensen gewond. De gewelddadigheden houden volgens de politie geen verband met elkaar.

  Een 32-jarige Hagenaar werd zaterdagavond rond negen uur in zijn hoofd geschoten in een speelautomatenhal aan het Spui. De dader, volgens omstanders 'een Chinees uitziende man', is na de daad op de vlucht geslagen. Volgens ooggetuigen trok de dader plotsklaps zijn pistool, in de buurt van de trap bij de ingang, en schoot hij het slachtoffer met een gericht schot door het hoofd. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden.
  Iets eerder, rond acht uur op zaterdagavond, trof de politie een zwaargewonde, 42-jarige, Hagenaar aan in de Zoutmanstraat. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is later aan zijn verwondingen overleden. Het staat voor de politie vast dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Waar, door wie en hoe de dodelijke verwondingen tot stand zijn gekomen, is nog niet bekend. De politie heeft zaterdagavond laat wel twee verdachten aangehouden, die mogelijk betrokken zijn geweest bij dit misdrijf. Volgens een politiewoordvoerder wordt vandaag sectie verricht op het lichaam van de 42-jarige: "Hopelijk dat we dan wat meer duidelijkheid krijgen."

  In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het Rijswijkseplein opgeschrikt door een schietpartij bij een café, waarbij niemand gewond raakte. Even daarvoor was er in het café een ruzie geweest. Twee personen raakten bij die ruzie (licht) gewond. De ruziemakers zijn het café uitgezet en de politie heeft het vermoeden dat zij korte tijd daarop zijn teruggekomen en enkele schoten op het café hebben gelost. De daders van de schietpartij zijn er daarna vandoor gegaan.
  De politie vraagt getuigen van de schietpartijen en mensen die meer weten van het misdrijf dat de 42-jarige Hagenaar het leven kostte, zich te melden.

  Politie zoekt getuigen twee misdrijven
  maandag 31 januari 2005 WestSite

  DEN HAAG - De politie in Den Haag is op zoek naar getuigen van twee misdrijven die afgelopen weekend in die gemeente hebben plaatsgevonden.
  Van het eerste misdrijf is een 42-jarige Hagenaar het slachtoffer geworden. Hij werd zaterdag omstreeks 20.10 uur zwaargewond aangetroffen in de Zoutmanstraat ter hoogte van de Elandstraat. Hij is naar het Westeinde ziekenhuis overgebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Onderzocht wordt nog hoe de man gewond is geraakt en op welke locatie hij zijn verwondingen heeft opgelopen. De politie heeft in deze zaak inmiddels twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee Hagenaars van 17 en 40 jaar oud.

  Het tweede misdrijf vond eveneens zaterdag plaats, in een speelautomatenhal aan het Spui. Hier werd een 32-jarige Hagenaar neergeschoten. Ook hij is uiteindelijk in het Westeinde ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.
  Getuigen van een van de twee misdrijven kunnen contact opnemen met de politie, op nummer: 0900-8844.
   
   
  Speelautomatenhal Spui niet dicht na schietpartij
  maandag 31 januari 2005 Westsite

  DEN HAAG - De gemeente Den Haag bekijkt de mogelijkheid of de speelautomatenhal aan het Spui deze week nog moet worden gesloten. Zaterdag raakte hier een 32-jarige Hagenaar zwaargewond bij een schietpartij. De man overleed later in het ziekenhuis.   Eerder vond er al een steekpartij plaats in de speelautomatenhal aan het Spui.  Op dit moment is de speelautomatenhal open. In het verleden gebeurde het al vaker dat een onderneming na een geweldsincident op last van de burgemeester werd gesloten.
   
  Slachtoffer misdrijf Elandstraat overleden
  maandag 31 januari 2005, residentie.net
  De zwaargewonde man die de politie zaterdag vond op de hoek van de Zoutmanstraat en Elandstraat in Den Haag is in de loop van de avond overleden. De politie gaat uit van een misdrijf, meldde een woordvoerder zondag.
  Sectie moet maandag uitwijzen hoe de 42-jarige Hagenaar om het leven is gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. De twee verdachten die zaterdagavond werden aangehouden, zitten nog vast.

  Celstraf geëist na gijzeling Hagenaar
  DEN HAAG |HC 29.01.05  Tegen een 27-jarige Hagenaar en zijn acht jaar oudere oom, die betrokken waren bij een gewelddadige gijzeling, is bij de rechtbank in Den Haag drie jaar gevangenisstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist. Tegen een 20-jarige medeverdachte werden dertig maanden waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist.
  Het slachtoffer maakte op 2 november vorig jaar zijn normale gang van zijn woning in Den Haag naar zijn werkgever. Maar die dag zou hij nooit op zijn werk arriveren. Toen de man om half acht 's morgens naar zijn auto liep, dwongen twee mannen hem de autosleutels af te geven en gijzelde het duo het slachtoffer.

  bodyguards'
  DEN HAAG | HC 29.01.05 De Volendamse vishandelaar Piet Bond (47) staat al 33 jaar op de Haagse Markt aan de Herman Costerstraat. Nooit voelde hij zich er onveilig tot hij op zaterdag 8 januari, aan het eind van de dag, samen met zijn zus Nel, slachtoffer werd van een brute roofoverval op de Groenteweg. Pal naast zijn geparkeerde auto.
  Behalve dat het gespuis – drie gemaskerde mannen – er met de dagopbrengst van de visboer vandoor ging, schopten de overvallers Piet en Nel waar ze de Volendammers maar raken konden.

  Celstraf geëist na gijzeling Hagenaar
  DEN HAAG |HC 29.01.05  Tegen een 27-jarige Hagenaar en zijn acht jaar oudere oom, die betrokken waren bij een gewelddadige gijzeling, is bij de rechtbank in Den Haag drie jaar gevangenisstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist. Tegen een 20-jarige medeverdachte werden dertig maanden waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist.
  Het slachtoffer maakte op 2 november vorig jaar zijn normale gang van zijn woning in Den Haag naar zijn werkgever. Maar die dag zou hij nooit op zijn werk arriveren. Toen de man om half acht 's morgens naar zijn auto liep, dwongen twee mannen hem de autosleutels af te geven en gijzelde het duo het slachtoffer.

  Gewonden na schietpartij Den Haag
  zaterdag 29 januari 2005 RTVWest DEN HAAG - Bij een schietpartij in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Het drama speelde zich af in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een cafщ op het Rijswijkseplein.
  Enkele bezoekers werden na een ruzie het cafщ uitgezet. De politie heeft sterk het vermoeden dat zij kort daarna zijn teruggekomen en een aantal keer op het cafщ hebben geschoten. Twee klanten liepen daarbij snijwonden op.
  De politie spreekt van een wonder dat niemand schotwonden heeft opgelopen. De daders zijn spoorloos. De slachtoffers werden behandeld in het ziekenhuis en daarna verhoord. Zij zijn weer thuis.

  Drie aanhoudingen na vechtpartij
  donderdag 27 januari 2005, Residentie.net
  Drie mannen, waarvan één gewond, zijn donderdagnacht door de politie aangehouden na een vechtpartij in de Haagse Kempstraat.
  Rond 1.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een vechtpartij in de Kempstraat in Den Haag. Ter plaatse zagen agenten twee vechtende mannen met daaromheen een tiental toeschouwers. Een 28-jarige man uit Papendrecht had een hoofdwond opgelopen en moest worden vervoerd naar het ziekenhuis. De andere man, een 34-jarige Hagenaar, verzette zich dusdanig bij de aanhouding dat er pepperspray aan te pas moest komen. Later bleek ook een 20-jarige Hagenaar bij het incident betrokken te zijn. Ook hij is aangehouden. De aanleiding van de ruzie is nog onbekend.

  Kooplieden voelen zich vogelvrij
  DEN HAAG | HC 26.01.05  De gezamenlijke kooplieden van de Haagse Markt, 400 in totaal, voelen zich 'vogelvrij' en luiden de noodklok over de toenemende onveiligheid op en rond de 'grootste markt van Europa' aan de Herman Costerstraat.

  Dode Weimarstraat was minnares van verdachte
  DEN HAAG | HC 26.01.05  De 24-jarige vrouw die in juni 2003 in de Weimarstraat werd doodgeschoten, was de minnares van de 37-jarige man die wordt verdacht van de moord. De verdachte heeft bekend. Dat zei de advocaat van de 37-jarige, mr. D. van den Hoogen, na afloop van een pro-formazitting in de zaak.

  Verdachte wilde kelen van kinderen doorsnijden
  ANP  Volkskrant 24.01.05 

  DEN HAAG - De 39-jarige Hagenaar die in oktober in Naaldwijk zijn ex-vriendin doodstak, heeft geprobeerd bij drie van haar kinderen de keel door te snijden. Dat zei officier van justitie E. Kole maandag voor de rechtbank in Den Haag.

  Het familiedrama vond plaats op veertien oktober in Naaldwijk. Daar woonde de vrouw met haar vier kinderen. De twee jongsten, van een en twee jaar oud, zijn kinderen van de verdachte, een jongen van twaalf en een meisje van dertien hebben een andere vader. Het meisje ontsnapte aan poging tot moord omdat zij al naar school was. Het leven van de twaalf-jarige zoon heeft dagen aan een zijden draadje gehangen. Vrijwel direct na de steekpartij hield de politie de verdachte, C.K., aan.
  Het incident veroorzaakte beroering in Naaldwijk. Een rouwtocht voor de overleden 37-jarige vrouw en haar kinderen bracht twaalfhonderd mensen op de been, onder wie het college van burgemeester en wethouders en medeleerlingen van de twaalf-jarige jongen.

  Aanklager Kole stelde maandag dat het niet voor het eerst was dat K. door het lint ging. In 1999 probeerde hij ook al eens een vrouw dood te steken. Dezelfde vrouw probeerde hij in dat jaar om te brengen door haar te dwingen slaappillen te slikken.
  De Hagenaar verblijft momenteel in de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum. Verscheidene andere onderdelen van het onderzoek zijn ook nog niet afgerond. De zitting van maandag was dan ook pro forma. Naar verwachting kan de rechtbank de zaak in april inhoudelijk behandelen.
  K.'s advocaat J. Leliveld wil nog zes getuigen laten horen voordat de zaak helemaal in het openbaar wordt besproken. Het gaat om de ex-partner van de verdachte en een dochter, zijn moeder en broer. Ook de ex-partner van de Naaldwijkse vrouw (de vader van de twee oudste kinderen) en een dochter van die man worden waarschijnlijk bij de onderzoeksrechter gehoord.

  Eis 12 en 16 jaar voor moord Orie
  DEN HAAG | HC 22.01.05  Tegen de twee verdachten van de moord op de Haagse rijwielhandelaar Jan Orie zijn vrijdag voor de rechtbank in Den Haag celstraffen van 12 en 16 jaar geëist.
  De verdachten, een 56-jarige Hagenaar en een 41-jarige man uit Noordwijk, ontkennen het 40-jarige slachtoffer op 27 februari vorig jaar te hebben doodgeschoten in zijn zaak aan het De Savornin Lohmanplein. Beiden erkennen in de winkel te zijn geweest toen het fatale schot viel, maar wijzen elkaar aan als schutter.
  Het motief voor de moord zou zijn gelegen in een geldschuld van zo'n 8000 euro die Orie zou hebben gehad bij de Noordwijker, al bleef vrijdag tijdens de zitting onduidelijk of de man nu daadwerkelijk geld tegoed had van de rijwielhandelaar.

  'Hagenaar verkrachtte en bestal prostituees'
  ROTTERDAM |HC 21.01.05   Een 36-jarige man uit Den Haag wordt door het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam verdacht van het verkrachten, afpersen en bestelen van zestien prostituees. Hij zou dat zowel in Rotterdam als in Den Haag hebben gedaan.
  De man moet 25 januari voor de rechter verschijnen. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld, omdat Justitie het onderzoek naar de misdrijven nog niet heeft afgerond.

  Dode en gewonden bij familieruzie in Haagse woning
  zondag 16 januari 2005, 11:46  uur
  In een woning aan de Wolvenrade in Den Haag zijn bij een steekpartij zondagochtend een dode en twee gewonden gevallen. De vermoedelijke dader is door de politie aangehouden.
  Het dodelijk slachtoffer is een 55-jarige man. Vermoedelijk is hij door zijn 30-jarige zoon omgebracht. Ook zou hij zijn moeder en broer hebben toegetakeld. De broer raakte zwaar gewond; de moeder liep lichte verwondingen op.

  Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog onbekend. De politie voert een uitgebreid onderzoek uit in de woning.

  Ridderkerker overleden na mishandeling
  zaterdag 15 januari 2005, 18:54  uur
  Twee mannen uit Den Haag en Den Hoorn zijn door de politie aangehouden in verband met de ernstige mishandeling van een 38-jarige man uit Ridderkerk. Het slachtoffer is vrijdagnacht aan de gevolgen van de mishandeling overleden.
  De Ridderkerker kreeg het op de Lijnbaan in Rotterdam aan de stok met de twee mannen. De ruzie liep uit op ernstige mishandeling met fatale gevolgen. De twee mannen gingen er daarna vandoor en werden later aangehouden in de hal van het Centraal Station, dankzij een signalement van getuigen en cameratoezicht. Het gaat om een 20-jarige man uit Den Hoorn en een 21-jarige Hagenaar. Het tweetal zit achter tralies.
  Earring draagt single op aan slachtoffer tegelmoord
  vrijdag 14 januari 2005, 14:10  uur
  De Haagse band Golden Earring draagt zijn nieuwe single 'I've just lost somebody' op aan de 30-jarige vrouw uit Uden, die begin deze week door onbekenden werd omgebracht doordat een stoeptegel van een viaduct over de A4 door de voorruit van haar auto werd gegooid.
  De Golden Earring nam het nummer al in 1968 op, maar hebben de oude track in een nieuw jasje gestoken. De hernieuwde versie ligt eind deze maand in de winkel.

  Het slachtoffer was een fan en een bekende van de Golden Earring. De daders van de aanslag zijn nog niet gevonden.

  Ex-diplomaat Saudi Arabie mishandeld in Den Haag
  dinsdag 11 januari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Een voormalige diplomaat van de ambassade van Saudi Arabie in Den Haag, Meshaal al-Mutiri, is naar eigen zeggen zaterdag mishandeld op aansporing van iemand werkzaam op die ambassade. Al-Mutiri heeft dit maandag tegen het Franse persbureau AFP gezegd.
  Hij heeft aangifte gedaan van de mishandeling van hem zelf en zijn gezin door drie mannen voor hun woning in Den Haag. De drie zouden banden hebben met de eigenaar van het pand. Hij heeft met zijn gezin onderdak gezocht in een opvanghuis. De Nederlandse autoriteiten hebben geen commentaar op al-Mutiri's verklaring. De Saudische ambassade weet nergens van.
  Al-Mutiri was werkzaam op de Saudische ambassade en uitte daar beschuldigingen over corruptie en spionagepraktijken. Hij werd daarom in april 2003 ontslagen. Daarna kreeg hij politiek asiel in Nederland. Hij is naar eigen zeggen lid van een Saudische oppositiegroep, de in Londen gevestigde Islamitische Beweging voor Hervorming in Arabiы.

  Schietpartij in bomvolle Spuistraat

  DEN HAAG |HC 08.01.05  Onbekenden hebben vrijdagmiddag enkele pistoolschoten gelost in een bomvolle Spuistraat in het centrum van Den Haag. Wonderwel raakte niemand gewond.

  De schietpartij vond omstreeks kwart voor drie plaats op de Weversplaats, het punt waar de Wagenstraat, de Venestraat en de Spuistraat samenkomen. Het was op dat moment druk in de winkelstraten in de Haagse binnenstad.
  Aan de schoten ging volgens ooggetuigen een hevige woordenwisseling vooraf tussen twee groepen mensen. Beide partijen vluchtten na de schietpartij de binnenstad in. De politie gaat er vanuit dat een man en een vrouw het aan de stok hadden gekregen met een andere man en vrouw.
  De politie zette na het incident de Weversplaats af en hield het publiek op ruime afstand. De meeste mensen hadden geen flauw idee wat zich binnen de afzetting had afgespeeld. Rechercheurs hebben bij sporenonderzoek onder meer enkele hulzen gevonden.
  Het vuurwapen is niet aangetroffen. Agenten hielden kort na het incident enkele mensen aan, omdat zij voldeden aan het signalement dat getuigen aan de politie hadden doorgegeven. Twee mensen werden uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau, maar zij zijn later vrijgelaten omdat ze niets met de schietpartij te maken hadden. De recherche van het bureau Jan Hendrikstraat zoekt getuigen: tel. 0900 8844.

  Man gewond bij steekpartij
  donderdag 6 januari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Een 22-jarige man is woensdagavond in een uitgaansgelegenheid aan het Spui in Den Haag gestoken met een mes. Het slachtoffer liep een steekwond in zijn zij op.
  De man was met een aantal anderen in de uitgaansgelegenheid toen er onderling een vechtpartij uitbrak. Een van hen trok hierbij een mes. De aanleiding van de vechtpartij is onbekend.
  Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie verzoekt getuigen zich te melden bij politiebureau Jan Hendrikstraat in Den Haag of te bellen met telefoonnummer 0900-8844.
  Man gewond bij steekpartij café
  donderdag 6 januari 2005, Residentie.net
  Bij een ruzie in een uitgaansgelegenheid aan het Haagse Spui is woensdagavond een 22-jarige man uit Maastricht gestoken met een mes. Het slachtoffer is met een wond in zijn zij afgevoerd naar het ziekenhuis.
  De man was met een aantal andere mannen in de uitgaansgelegenheid toen er onderling een vechtpartij uitbrak. Een van hen trok hierbij een mes en verwondde de Limburger. De aanleiding van de vechtpartij is onbekend. De politie verzoekt getuigen zich te melden bij politiebureau Jan Hendrikstraat of telefoon 0900 – 8844.

  Haagse automobilist rijdt in op vrouw
  dinsdag 4 januari 2005 WestSite

  DEN HAAG - De politie heeft maandagavond in de Van der Vennestraat in Den Haag een 21-jarige automobilist aangehouden op verdenking van het opzettelijk inrijden op een 19-jarige Haagse vrouw.
  De vrouw wist de auto te ontwijken en met haar eigen auto weg te komen. Na een achtervolging waarbij zij toeterend door de straat reed, trok zij de aandacht van agenten, waarna de verdachte is aangehouden.
  De oorzaak van het incident ligt mogelijk in de relatiesfeer.

  Getuigen gezocht van ernstige mishandeling
  dinsdag 4 januari 2005 WestSite

  DEN HAAG - De politie zoekt getuigen van een ernstige mishandeling afgelopen weekend op de Leyweg in Den Haag. Twee Hagenaars (19 en 21 jaar) werden zaterdag omstreeks 01.30 uur ter hoogte van de tramhalte aan de Melis Stokelaan door een groep van ongeveer zeven personen in elkaar geslagen.
  Het 19-jarige slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen met diverse botbreuken en een hersenschudding.
  Getuigen van de mishandeling worden opgeroepen zich te melden bij politiebureau Zuiderpark of via telefoonnummer 0900-88 44.
  Hagenaar doet bekentenis over 'metselmoord'
  Van onze verslaggever  Volkskrant 03.01.05

  AMSTERDAM - Met de bekentenis van een 35-jarige Hagenaar lijkt een van de meest bizarre misdaden van 2004 te zijn opgelost. Drie maanden geleden werden de lijken van twee Zaankanters aangetroffen, ingemetseld in de muur van een winkelpand in Den Haag. Op de valreep van het nieuwe jaar heeft Soenir D. een bekentenis afgelegd.
  Volgens zijn advocaat zou hij uit noodweer hebben gehandeld. Het Zaanse tweetal zou zijn vader hebben bedreigd, waarna Soenir D. met een mes beide mannen doodstak. Hij zou daarbij zwaargewond zijn geraakt.

  Uit angst voor represailles van de groep criminelen waartoe het tweetal behoorde, zou geen aangifte zijn gedaan en werden de lijken gegoten in beton. Vanwege dat laatste is deze tweevoudige moord de geschiedenis ingegaan als de 'Haagse metselmoorden'.
  Een langdurige vete lijkt aan de zaak ten grondslag te liggen. Begin dit jaar werden de vader en de broer van de verdachte ontvoerd door de groep uit de Zaanstreek. Volgens zijn advocaat was er ruzie over geld.
  In augustus zou het in de Haagse Cartesiusstraat tot een confrontatie zijn gekomen tussen ontvoerders en ontvoerden. De 24-jarige Rob Mahabier uit Zaandam en de 24-jarige Jeroen Dekkers uit Zaandijk drongen de woning binnen van de broer van de verdachte. Soenir D. was samen met zijn vader aanwezig en dat leidde tot de fatale worsteling. Vader en zoon vervoerden hun slachtoffers naar een voormalig winkelpand in de Boerenstraat, ook in Den Haag, om hun misdaad te verbergen.
  Maar een maand later vond de politie de twee lijken al bij een uitgebreide zoekactie in ruim twintig Haagse panden. Als eerste werd een 48-jarige vastgoedhandelaar uit Den Haag aangehouden. Via hem zou de politie de zaak ook op het spoor zijn gekomen. In een afgeluisterd telefoongesprek zou de man iets hebben gezegd over de ingemetselde slachtoffers.
  Een maand geleden kwam deze verdachte echter weer op vrije voeten. Een paranormaal medium zou aan de informatie zijn gekomen en de makelaar hebben ingelicht. Overigens is hij nog wel steeds verdachte in deze zaak. Dat geldt ook voor vier anderen die twee weken geleden werden aangehouden.
  Het bestelbusje, waarmee de Zaanse lijken werden afgevoerd naar de Boerenstraat, bleek naar Suriname te zijn getransporteerd.
  Het Openbaar Ministerie onthoudt zich van commentaar. Dinsdag buigt de Haagse rechtbank zich over de moordzaak.

  Hagenaar bekent steken in zaak 'metselmoorden'
  DEN HAAG |HC 03.01.05   De 35-jarige Hagenaar die vastzit wegens betrokkenheid bij de 'metselmoorden' heeft bekend de 25-jarige Rob Mahabier uit Zaandam en Jeroen Dekkers (24) uit Zaandijk te hebben doodgestoken. Hij beroept zich op noodweer. De Hagenaar zou in augustus in het huis van zijn broer in de Cartesiusstraat door de twee latere slachtoffers zijn geschopt, geslagen en gestoken met een mes. De Hagenaar wist hen dat mes te ontfutselen en stak hen ermee dood. Dat heeft een van zijn twee advocaten, mr. M. van Stratum, gezegd. De zaak komt dinsdag pro forma voor bij de rechtbank in Den Haag. Het zou gaan om een geldkwestie.

  'Rustige' jaarwisseling wordt traditie
  Den Haag HC 03.01.05  

  En weer beleefde Den Haag een zoals dat heet 'relatief rustige oudejaarsnacht'. Als we terugkijken in de geschiedenis, blijkt dat het niet altijd zo geweest is. Tot 1985 liep het in de residentie regelmatig uit de hand. Sindsdien zorgt 'goed uitgedacht beleid' voor tamelijk vredige jaarwisselingen. De Haagsche Courant duikt maandag in de geschiedenis van die eerste roerige nachten van de nieuwe jaren.
  Politie: Redelijk rustige viering oud en nieuw
  DEN HAAG |HC 03.01.05 De jaarwisseling is in de regio Haaglanden volgens politie Haaglanden 'redelijk rustig' verlopen. Brandweer Haaglanden spreekt daarentegen van een jaarwisseling die 'bijzonder druk' was. Op een aantal plaatsen werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. In totaal werden in de regio Haaglanden 42 personen opgepakt. Alle spoedmeldingen die bij de brandweer binnenkwamen konden in de nacht van vrijdag op zaterdag direct worden behandeld. Vanaf acht uur 's avonds werden in de Haagse regio ruim driehonderd branden en brandjes geblust, waarvan de helft na middernacht. Na twaalf uur moest de brandweer tientallen keren in actie komen. Aanleidingen waren onder meer personenauto's, containers, en caravans die op illegale 'vreugdevuren' werden geduwd. Een auto ging in lichterlaaie in de Frans Halsstraat en in de Jan van Riebeekstraat. Ook als de straatvuren al te uitbundig oplaaiden of te dicht bij woningen werden gestookt, werden ze geblust.

  Weinig incidenten tijdens Oud en Nieuwnacht in Haaglanden
  zaterdag 1 januari 2005, residentie.net
  De Oud en Nieuwnacht is in de regio Haaglanden, op een aantal incidenten na, redelijk rustig verlopen. Op een aantal plaatsen werd de mobiele eenheid ingezet. In de Kompasstraat (Scheveningen) is het een aantal uur onrustig geweest. Begin van de avond zijn daar diverse politieagenten bekogeld. Twee van hen raakten licht gewond en zijn ter plaatse behandeld door medewerkers van de GG&GD.
  Ook in Voorburg, de Van Wateringenlaan en in Monster was het onrustig. In totaal zijn in de regio 42 personen aangehouden.  In Delft zijn drie personen licht gewond geraakt toen een automobilist bij de Raamweg rond 3.30 uur op een groep feestvierende mensen inreed.
  Vuurwerk boven de Prinsengracht in Amsterdam (foto:anp)
  Jaarwisseling verloopt rustig
  Uitgegeven: 1 januari 2005  NU

  RIJSWIJK - De jaarwisseling is in een groot deel van het land relatief rustig verlopen. De politiekorpsen meldden dat er, behalve veel kleine incidenten, weinig bijzonders is gebeurd. De brandweer was wel druk met het blussen van branden.

  Op Goeree-Overflakkee ontstond na middernacht een grimmige sfeer toen in Dirksland, Melissant en Ouddorp zich enkele vechtpartijen voordeden waarbij tientallen jongeren betrokken waren. De ME greep in en de politie hield ongeveer dertien jongeren aan.
  In Scheveningen kwam de mobiele eenheid in actie toen politieagenten werden bekogeld en twee van hen lichtgewond raakten. Ook elders in de Haagse regio, in Voorburg en Monster, moest de politie optreden. Er waren in totaal 42 arrestaties.
  Vechtpartijen
  In de regio Rotterdam-Rijnmond hield de politie circa twintig man aan wegens vernielingen en vechtpartijen. In Amsterdam is de jaarwisseling rustiger dan vorig jaar verlopen. Op de Dam waren 30.000 mensen bijeen voor de speciale nieuwjaarsviering.
  Woningen beschadigd
  In Groningen raakten in de J.H. Jansenstraat acht woningen door brand beschadigd. De brand ontstond vermoedelijk door een vuurpijl. Twee van de woningen zijn volledig uitgebrand. Er waren geen gewonden.
  In het Oost-Groningse Oostwold zit een 45-jarige inwoner van Winschoten vast die om onduidelijke redenen met een auto inreed op twee politieagenten die met twee burgers stonden te praten. Ze konden bijtijds wegkomen; niemand raakte gewond.
  In Delft raakten drie personen lichtgewond toen een automobilist op een groep feestvierders inreed. In Capelle aan den IJssel raakte een man zwaargewond toen hij door een auto werd aangereden. De bestuurder ging ervandoor.
  In Haarlem pakte de politie een automobilist in de kraag die via het trottoir vuurwerk probeerde te ontwijken en bijna een groep mensen aanreed.
  Nitraatbommen
  In Nijmegen gooiden onbekenden aan het begin van de vrijdagavond enkele nitraatbommen naar politie en brandweer. Niemand raakte gewond.
  Volgens de politie was het rustig in gebieden in Gelderland waar de jaarwisseling traditioneel tot veel onrust leidt, zoals in de regio Tiel en in Nijkerkerveen. In de laatste plaats hadden jongeren zelf feesten georganiseerd.
  In het Brabantse Veen (gemeente Aalburg) hield de politie 21 personen aan. De politie trad zeer streng op wegens eerdere onrustige nieuwjaarsvieringen. Mede daardoor bleef het deze keer rustig.
  Een 13-jarige jongen uit Yerseke liep vrijdag brandwonden in zijn gezicht, verbrande haren en een gescheurd trommelvlies op toen vuurwerk dat uit een rijdende auto werd gegooid, in de kraag van zijn trui ontplofte.
  Carbidschieten
  In Kallenkote (gemeente Steenwijkerland) kreeg een jongen bij het carbidschieten de achterkant van een melkbus tegen zijn hoofd. "De jongen is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het ziet ernaar uit dat hij geluk heeft gehad", aldus een politiewoordvoerder.
  In Vriezenveen raakte een 16-jarige man zwaargewond aan hoofd en hand toen hij vuurwerk afstak.
  Een 25-jarige Arnhemmer is in Nijmegen door een nog onbekende man met een bierfles op zijn hoofd geslagen, omdat hij een rotje verkeerd weggooide. De man moest zich in het ziekenhuis aan zijn verwondingen laten behandelen.
  In het asielzoekerscentrum in Schagen raakten aan het eind van de oudejaarsavond twee personen gewond door een steekpartij. De politie heeft zeven betrokkenen aangehouden.

  Verdachten straatroof aangehouden
  zaterdag 1 januari 2005, Residentie.net
  In de Nieuwjaarsnacht heeft de politie vier Hagenaars (drie mannen en een vrouw van 19, 20, 26 en 27 jaar) aangehouden op verdenking van het beroven van een man. Het slachtoffer, een 33-jarige Hagenaar, werd op de Hoefkade mishandeld en beroofd.
  Op basis van getuigenverklaringen kon de politie het viertal op diverse locaties aanhouden. Bij een van de verdachte werden tevens spullen aangetroffen van een andere straatroof.

  Hagenaar bekent steekpartij Haagse metselmoorden
  zaterdag 1 januari 2005 WestSite

  DEN HAAG - Een 34-jarige Hagenaar heeft bekend de twee slachtoffers van de Haagse metselmoorden uit noodweer te hebben neergestoken. Dat heeft zijn advocaat vrijdag bevestigd.
  Volgens de advocaat werd de familie van de verdachte maandenlang bedreigd door een criminele groep uit de Zaanstreek, waartoe ook de twee slachtoffers behoorden. Het zou volgens de advocaat gaan om een geldkwestie. Eerder dit jaar ontvoerde deze groep de vader en broer van zijn cliыnt en nog twee personen. Ze werden bedreigd en mishandeld. Na hun vrijlating heeft de familie hiervan aangifte gedaan bij de politie.
  Op 11 augustus werden in de woning van de broer van de verdachte in de Cartesiusstraat in Den Haag vernielingen aangericht en post geopend. De volgende dag besloten de verdachte en zijn vader alle spullen van de broer uit de woning te halen om herhaling te voorkomen. Tijdens hun aanwezigheid in het pand werd de deur geforceerd door de twee Zaanstrekers. Het tweetal bedreigde de vader. Toen de verdachte tussenbeide probeerde te komen, werd hij naar eigen zeggen geslagen en in de arm gestoken. Hierna ontfutselde hij het mes en stak beide slachtoffers dood.
  De familie besloot uit angst voor de Zaanstreek-groep geen aangifte te doen en besloot de lijken in een voormalig winkelpand van de broer in te metselen. Daar werden ze eind september door de politie ontdekt.
  De 23-jarige Hagenaar werd kort daarna gearresteerd. Hij en een aantal andere verdachten moeten dinsdag tijdens een pro forma-zitting voor de rechtbank in Den Haag verschijnen. Ook de vader moet zich dan verantwoorden. De broer is nog spoorloos.
  Het Openbaar Ministerie in Den Haag wilde vrijdag niet reageren en verwees naar de rechtbankzitting dinsdag.

  Hagenaar bekent metselmoorden
  vrijdag 31 december 2004, Residentie.net
  Een 34-jarige Hagenaar heeft de Haagse metselmoorden bekend. De man zegt dat hij Rob Mahabier uit Zaandam en Jeroen Dekkers uit Zaandijk heeft neergestoken. Dat heeft zijn advocaat vrijdag bevestigd.
  De steekpartij zou hebben plaatsgevonden in een pand aan de Cartesiusstraat. Anderen zouden het tweetal hebben ingemetseld in een muur van een voormalige supermarkt in Transvaal.
  De bekennende verdachte zegt uit noodweer te hebben gehandeld. Hij zou de twee hebben neergestoken ter bescherming van zijn vader en zichzelf. Volgens de advocaat wilden de slachtoffers een schuld innen bij de broer van de Hagenaar. Die was niet aanwezig.

  Hagenaar bekent neersteken 'metselslachtoffers'
  ANP Volkskrant 31.12.04

  DEN HAAG - De 35-jarige Soenil D. uit Den Haag heeft afgelopen week een verklaring afgelegd in verband met de 'metselmoorden'. D. heeft erkend de 25-jarige Rob Mahabier uit Zaandam en Jeroen Dekkers (24) uit Zaandijk te hebben doodgestoken, maar beroept zich op noodweer. Dat heeft zijn advocaat M. van Stratum vrijdag gezegd.

  Volgens Van Stratum werd de familie van D. maandenlang bedreigd door een criminele groep uit de Zaanstreek, waartoe ook de twee slachtoffers behoorden. Het zou volgens de advocaat gaan om een geldkwestie. Eerder dit jaar ontvoerde deze groep de vader en broer van D. en nog twee personen. Ze werden bedreigd en mishandeld. Na hun vrijlating heeft de familie hiervan aangifte gedaan bij de politie.
  Op 11 augustus werden in de woning van de broer van de verdachte in de Cartesiusstraat in Den Haag vernielingen aangericht en post geopend. De volgende dag besloten de verdachte en zijn vader alle spullen van de broer uit de woning te halen om herhaling te voorkomen.
  Jaar verloopt minder moorddadig
  DEN HAAG | HC 30.12.04 In Den Haag zijn dit jaar minder mensen door geweld om het leven gekomen dan in 2003. Tot vandaag werden dertien mensen het slachtoffer van moord of doodslag. Dat zijn er vier minder dan vorig jaar. Het aantal mensen dat door een misdrijf omkwam, blijft daarmee onder het gemiddelde van zestien over de afgelopen 23 jaar. Opvallend is dat de politie dit jaar in alle moordzaken verdachten heeft aangehouden. Enkelen van hen zijn inmiddels door de rechter veroordeeld. Andere verdachten wachten nog op hun proces. De levensdelicten waarvoor zij terecht zullen staan, zijn officieel nog niet opgelost.Vuurwerk boven de Prinsengracht in Amsterdam (foto:anp)

  Moorden in Haagse regio
  Den Haag HC 30.12.04  Ook de gemeenten rond Den Haag werden dit jaar opgeschrikt door twee moorden. Op 4 februari kwam de Rijswijkse winkelier Nico van Munster om het leven bij een steekpartij. Van Munster werd om het leven gebracht door een 33-jarige man, met wie hij homoseksuele contacten onderhield. In Leidschendam snijdt een 39-jarige man zijn 34-jarige vrouw de keel door. Dat gebeurt in de woning van het echtpaar aan de Prinses Annalaan, voor de ogen van de twee kinderen van het stel. Het slachtoffer overlijdt op de galerij voor de flatwoning. In het Westland kwamen dit jaar twee mensen door geweld om het leven. In Naaldwijk stak een woedende Hagenaar op 14 oktober zijn ex-vriendin dood. Hij verwondde haar drie kinderen. Van twee van hen was hij de vader. In dezelfde plaats overleed op 31 november een 17-jarige jongen aan de gevolgen van een steekpartij. In Delft werden dit jaar drie mensen vermoord. Het totale aantal levensdelicten waarmee het politiekorps Haaglanden in 2004 te maken kreeg, komt daarmee op twintig. Vorig jaar bedroeg dit aantal 24.
  Hagenaar aangehouden na steekpartij
  donderdag 30 december 2004 WestSite

  DEN HAAG - Een 34-jarige man is woensdag op de Zeesluisweg in Den Haag aangehouden als verdachte van een steekpartij. De man zou op de Vissershavenweg twee Hagenaars van 33 en 40 jaar oud hebben gestoken met een mes. Beide slachtoffers raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Naar de aanleiding en toedracht van de steekpartij stelt de politie een onderzoek in.

  Steekpartij in de Keizerstraat
  DEN HAAG | HC 30.12.04 Een 45-jarige Hagenaar heeft gisteren een leeftijdsgenoot neergestoken in de Keizerstraat. De dader meldde zichzelf op het politiebureau. Het slachtoffer bleek reeds door een ambulance naar Ziekenhuis Westeinde te zijn vervoerd. De man is geopereerd en verkeert buiten levensgevaar. De verdachte is ingesloten.

  Verdachte steekpartij meldt zich
  woensdag 29 december 2004 WestSite

  DEN HAAG - De politie heeft dinsdag een 45-jarige Hagenaar aangehouden nadat hij verklaarde in de Keizerstraat iemand te hebben neergestoken. De man meldde zich zelf op het politiebureau.
  Het slachtoffer bleek een 45-jarige plaatsgenoot te zijn, die reeds naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hij verkeerde buiten levensgevaar.
  De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de steekpartij.
  Ombrengen van vader was moord
  DEN HAAG | 28.12.04  De 33-jarige Hagenaar, die vorige week dinsdag in de Frambozenstraat zijn vader doodstak, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag verdacht van moord. De man zou zijn vader niet in een opwelling, maar met voorbedachten rade om het leven hebben gebracht. Dat heeft een woordvoerder van het OM desgevraagd laten weten. De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit nog zeker tien dagen vast. Daarna beslist de raadkamer van de Haagse rechtbank over verlenging van de voorlopige hechtenis.
   
  Hagenaar verdacht van moord op vader
  dinsdag 28 december 2004

  DEN HAAG -WestSite 28.12.04  De 33-jarige Hagenaar, die vorige week dinsdag in de Frambozenstraat zijn vader doodstak, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag verdacht van moord dan wel doodslag.
  De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit nog zeker tien dagen vast. Daarna beslist de raadkamer van de Haagse rechtbank over verlenging van de voorlopige hechtenis.
  Over het motief van de 33-jarige Hagenaar is nog niets bekend. Vorige week sprak een woordvoerder van de politie nog van mogelijke problemen in de relatiesfeer.

  Nog vier verdachten vast vanwege metselmoorden

  Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft afgelopen vrijdag opnieuw een verdachte vrijgelaten in de zaak van de 'metselmoorden'. Hoewel de man nog wel als verdachte wordt beschouwd, is er onvoldoende bewijs om hem vast te houden. Ook eerder vorige week werd al een verdachte vrijgelaten.

  Vorige week hield de politie eveneens drie nieuwe verdachten aan. Zij zijn vrijdag voor de raadkamer van de Haagse rechtbank verschenen. Van de zeven verdachten zitten er nu dus nog vier vast en drie zijn vrijgelaten maar blijven nog wel verdacht.

  Op 24 september werden in de Haagse Transvaalbuurt in een winkelpand de lichamen van twee mannen uit Zaandam en Zaandijk ingemetseld in een muur ontdekt. Dat gebeurde tijdens een grote politieactie, waarbij een groot aantal panden is doorzocht.
  De twee gevonden mannen, de 24-jarige Jeroen Dekkers uit en de 25-jarige Rob Mahabier, werden sinds 12 augustus vermist. Ze zouden die dag samen naar Den Haag zijn gereden om problemen met een schuldeiser uit te spreken. Hun auto werd later in Den Haag teruggevonden.

  Opnieuw verdachte van metselmoorden vrij
  DEN HAAG |HC 28.12.04   Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft opnieuw een man vrijgelaten, die was aangehouden in verband met de zogenoemde metselmoorden. Het gaat om een 39-jarige man die twee weken geleden werd opgepakt. Dat heeft een woordvoerder van het OM bevestigd. De man is vrijdag vrijgelaten. Een dag eerder werd een 22-jarige man op vrije voeten gesteld. Deze verdachte was samen met de 39-jarige op 14 december aangehouden

  Verdachte metselmoorden vrijgelaten
  vrijdag 24 december 2004 estSite

  DEN HAAG - Een van de verdachten in de zaak van de Haagse metselmoorden is donderdag vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Volgens het OM bestaat er onvoldoende grond om de 22-jarige Hagenaar nog langer vast te houden. Op dit moment zitten nog vijf verdachten vast voor de moord op de twee mannen uit de Zaanstreek. De politie trof hun stoffelijke overschotten ingemetseld aan in de muur van een voormalig winkelpand in de Haagse wijk Transvaal.

  Buurtonderzoek na overval woning
  Den Haag - WestSite 23.12.04 Twee nog onbekende mannen hebben op woensdagochtend de bewoner van een woning aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag overvallen.
  Het slachtoffer, een 66-jarige Hagenaar, werd nadat er bij de voordeur een kerstpakket werd aangeboden met een vuurwapen bedreigd. Nadat hij begon te gillen, kreeg hij een klap in zijn gezicht. Hierna vluchtten de beide overvallers richting het Valkenboschplein.
  De politie heeft een buurtonderzoek opgestart. Eventuele getuigen van de overval wordt verzocht contact op te nemen met bureau Segbroek.
  Politie houdt verdachte bedreiging aan
  Gouda - WestSite 23.12.04 De Goudse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 22-jarige man uit Gouda aangehouden voor het bedreigen van een 33-jarige plaatsgenoot.
  De bedreiging speelde zich af in een bar aan de Lange Tiendeweg. De verdachte kwam bij de bar terug na eerder die nacht er uit gezet te zijn vanwege handtastelijkheden. Met een stanleymes bedreigde hij de 33-jarige barmedewerker. Die pakte het mes af, duwde de man weer naar buiten en belde de politie.
  De verdachte is ingesloten. De politie zet donderdag het onderzoek tegen hem voort.

  Vier nieuwe aanhoudingen metselmoorden
  DEN HAAG | HC 21.12.04  De politie heeft vier nieuwe aanhoudingen verricht in de zaak van de 'Haagse metselmoorden'. Het gaat om mannen van 22, 27, 39 en 47 jaar, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Het OM wil niets loslaten over de rol van de verdachten bij de dubbele moord.

  In totaal zitten nu zes verdachten vast voor de moord op Rob Mahabier (25) uit Zaandam en Jeroen Dekkers (24) uit Zaandijk. De politie trof hun ingemetselde stoffelijke overschotten eind september aan in een muur in een een voormalig winkelpand in de Haagse Boerenstraat. De politie pakte op de dag van de lugubere vondst een 48-jarige Hagenaar op en een dag later twee stadsgenoten van 35 en 58 jaar. De oudste verdachte is in december vrijgelaten. | ANP

  Laatste wijziging op: 13-03-2007 14:49